Bezpieczeństwo użytkowania podnośników samochodowych

Podnośnik to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdego warsztatu samochodowego. Znacząco ułatwia pracę mechaników, jednak do jego obsługi potrzebne są odpowiednie kwalifikacje. Niefachowa obsługa, brak należytej konserwacji technicznej lub inne zaniedbania mogą doprowadzić do awarii, która stanowi poważne zagrożenie zarówno dla urządzenia, jak i osób z nim pracujących.

Wymogi wobec podnośników

Omawianie kwestii bezpieczeństwa przy eksploatacji podnośników bezpieczeństwa zacząć należy od wymogów, jakie powinny spełniać same urządzenia. Przede wszystkim każda konstrukcja tego typu musi zostać wyprodukowana zgodnie z normami – ich potwierdzeniem jest znak CE. Kolejnym istotnym warunkiem jest objęcie urządzenia dozorem technicznym, który polega na regularnym przeprowadzaniu przeglądów serwisowych i usuwaniu na bieżąco wszelkich nieprawidłowości przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających stosowne uprawnienia. Ponadto każdy podnośnik powinien być wyposażony w szereg zabezpieczeń, których celem jest zapobieganie.

Rola pracowników

Stan techniczny i odpowiednie wyposażenie podnośników to jedna kwestia – do zachowania pełnego bezpieczeństwa pracy z tymi urządzeniami jest również dostosowania się pracowników warsztatu do szczegółowej instrukcji ich obsługi.

Każdy pracownik, który obsługuje podnośnik musi pamiętać przede wszystkim o przestrzeganiu ogólnych zasad BHP – mówi przedstawiciel firmy RG NarzędziaStwierdzają one między innymi, jak powinien zachować się pracownik, jeśli zauważy, że urządzenie jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo. Kolejną istotną kwestią jest obsługiwanie podnośnika zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest między innymi podnoszenie pojazdów o wadze większej, niż nominalna nośność podnośnika. Przed uruchomieniem podnośnika pracownik powinien upewnić się, że pojazd został odpowiednio ustawiony i że w trakcie unoszenia nad i pod podnośnikiem oraz nad pojazdem jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Pracownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony do pracy z podnośnikiem i posiadać stosowne uprawnienia. Zabronione jest również dokonywanie jakichkolwiek zmian w układach elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych przez pracownika, jeżeli nie posiada on do tego odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.

Rola warsztatu

Trzecią stroną, która ma wpływ na poziom bezpieczeństwa, jest osoba zarządzająca pracą warsztatu lub serwisu. To do zwierzchnika należy między innymi wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę podnośnika, a także pilnowanie, żeby przeglądy techniczne były przeprowadzane w wyznaczonych terminach, a usterki usuwane na bieżąco.

śr. ocena 5 / głosów 6