Wizyta u notariusza jako zabezpieczenie przy wynajmie mieszkania

W dzisiejszych czasach nie tylko studenci mieszkają w wynajmowanych lokalach. Coraz więcej młodych dorosłych nie decyduje się na zakup własnego mieszkania, czy to ze względów ekonomicznych, czy też z obawy przed przywiązaniem do jednego miejsca. Jednak wynajem nieruchomości zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, zarówno dla wynajmujących, jak i właścicieli.

Transakcje na rynku nieruchomości zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem – przestrzega nasz rozmówca z toruńskiej Kancelarii Notarialnej Łukasz Chwiałkowski.

Najczęstszym problemem wynajmujących są niespodziewane podwyżki czynszu.

Kłopotem, z którym często muszą borykać się właściciele, są lokatorzy niewywiązujący się z zapisów umowy, np. przez nieopłacanie czynszu lub niszczenie znajdującego się wyposażenia. Co gorsza, takich najemców z reguły najtrudniej jest się pozbyć, nawet mając za sobą prawo. Proces eksmisji może ciągnąć się latami.

Wynajmij mieszkanie bezpiecznie

Najlepszą metodą zabezpieczenia interesów właściciela i najemcy jest podpisanie umowy najmu okazjonalnego. Podstawową korzyścią dla właściciela jest możliwość szybkiego pozbycia się nieuczciwego lokatora, bez konieczności przeprowadzania trudnej eksmisji (kiedy lokatorowi trzeba zapewnić zastępczy lokal socjalny).

W tym przypadku nie obowiązuje też okres ochronny (1.11 – 31.03) co oznacza, że niepłacący czynszu lokator musi wyprowadzić się w ciągu 7 dni od otrzymania żądania opróżnienia lokalu, bez względu na porę roku.

Jednak korzyści z podpisania umowy okazjonalnej odczuwa także sam lokator. W przypadku takich umów, właściciel pobiera wyłącznie czynsz w wysokości określonej w umowie oraz opłaty za media. Nie może natomiast dowolnie podnosić stawki czynszu w czasie obowiązywania umowy.

Najem okazjonalny tylko u notariusza

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest lepszym zabezpieczeniem stron transakcji, ale jednocześnie jest nieco bardziej skomplikowane niż zwykły wynajem. Przy podpisywaniu takiej umowy obowiązuje kilka ważnych reguł, z czego najistotniejsza mówi o tym, że zawarcie umowy musi być poświadczone aktem notarialnym.

Umowę najmu okazjonalnego można zawrzeć wyłącznie w sytuacji, gdy lokal ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, a wynajmujący nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości. Musi też być faktycznym właścicielem lokalu.

Czas trwania najmu nie może przekraczać 10 lat, a najemca musi wskazać konkretny lokal, do którego wyprowadzi się w sytuacji, gdy zażąda tego właściciel. Niezbędne jest także pisemna zgoda na taką wprowadzkę właściciela wskazanego przez najemcę lokalu.

Taka forma umowy najmu zabezpiecza obie strony, jednak nie da się ukryć, że największe korzyści odnosi właściciel mieszkania. Dlatego to on zwykle bierze na siebie koszty związane z wynagrodzeniem notariusza. To jednak w przypadku oświadczenia o sporządzeniu umowy najmu okazjonalnego nie jest wygórowane – nie może przekraczać 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.