Aparatura kontrolno-pomiarowa dla klimatyzacji

Temperatura panująca w miejscach ogólnodostępnych, obiektach użytku publicznego, a także zakładach przemysłowych czy obiektach badawczych, które wymagają restrykcyjnych warunków, powinna być pod ścisłą kontrolą. Dzięki temu urządzenia wokół mogą spełniać swoje zadania, a ludziom jest ciepło i miło. Aby temperatura była stała i optymalna, potrzebna jest aparatura kontrolno-pomiarowa dla klimatyzacji.

urzadzenia pomiarowe do klimatyzacji

Urządzenia do kontroli i pomiaru temperatury. Podstawowy podział

Współcześnie jest wiele różnych sposobów na to, aby dokonać pomiarów temperatury i ją wyregulować. Przykładowo: firma Poltraf oferuje cztery grupy produktów. Są to: termostaty, przetworniki temperatury, termometry i czujniki temperatury.

Termostat to urządzenie, od którego zależy utrzymanie stałej temperatury. Odczytuje on temperaturę panującą w danym pomieszczeniu czy np. w samochodzie i steruje pracą klimatyzatora tak, aby ciepło stale było na jednym poziomie.

Przetworniki temperatury to urządzenia, których zadaniem jest odebranie fizycznego sygnału, jakim jest dana temperatura, a następnie przetworzenie go na sygnał cyfrowy, prądowy lub napięciowy, który będzie informacją dla urządzeń kontrolujących ciepło. Można powiedzieć, że przetwornik niejako „tłumaczy” sygnały z otoczenia na „język” zrozumiały dla urządzeń elektronicznych.

Co to jest termometr, nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać. Gwoli ścisłości powiemy tylko krótko, że jest to przyrząd, który służy do pomiaru temperatury w sposób pośredni – o jej wartości świadczą zmiany ciała termometrycznego – może to być np. rtęć w termometrze rtęciowym.

Czujniki temperatury to urządzenia, które dotykowo lub bezdotykowo odczytują temperaturę obiektu. Wykorzystywane są do tego różne właściwości fizyczne, np.: kształt, rezystancja, objętość i długość, promieniowanie cieplne i inne. Gdy zmienia się wartość tych parametrów, czujnik odczytuje skorelowane z tą zmianą różnice w temperaturze.

Komfort i bezpieczeństwo w każdych warunkach

Wszystkie te urządzenia, choć na co dzień niewidoczne, podnoszą nasz komfort życia. Dzięki nim w pomieszczeniach i samochodach jest ciepło, sucho i przyjemnie.  Jednocześnie chronią nas one przed przeziębieniem lub przegrzaniem, regulując temperaturę i zapewniając optymalne warunki całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Współczesne urządzenia do pomiaru i kontroli temperatury dostrzegają wahania temperatury rzędu 0,5% i reagują na nie. Mogą pracować nawet w bardzo trudnych termicznie warunkach, przyczyniając się do rozwoju technologii i poszerzania naszego zasobu wiedzy o świecie. Czujniki temperatury i termostaty są bowiem obecne nie tylko w centach handlowych i salonach usługowych, ale też w pracowniach naukowych i na stacjach kosmicznych, gdzie temperatura jest ważna dla powodzenia całego przedsięwzięcia, a od jakości urządzeń pomiarowych i kontrolujących temperaturę zależy nawet życie załogi.