Zasady montażu deskowań

Deskowanie to pierwsza i nieodzowna faza wykonywania wszelkich prac mokrych na budowie związanych z wylewaniem żelbetonowych stropów, ścian, filarów, fundamentów i innych elementów monolitycznychh. Dobrze wykonane szalunki to jeden z warunków zachowania właściwych, założonych projektem, parametrów wylewki. Z tego też względu deskowanie musi być bardzo dokładne, co wymaga od montażystów stosownych umiejętności.

Wybór metody deskowania

Właściwy wybór systemu wykonywania szalunków może znakomicie przyśpieszyć prace związane z budową obiektu oraz znacząco obniżyć koszty jej realizacji. W tym kontekście najistotniejszym kryterium będzie tutaj pracochłonność wykonania montażu deskowania, co oczywiście wyklucza wybór tradycyjnych szalunków drewnianych. Jest to co prawda metoda bardzo prosta, a drewno jest wytrzymałe i sprężyste, to jednak jej stosowanie pochłania bardzo dużo czasu, pracy i materiałów; zwykle są to deskowania jednorazowe i w zasadzie rezerwowane do wykonywania nietypowych i niepowtarzalnych elementów o skomplikowanych kształtach.

Dzisiaj na budowach królują systemowe deskowania uniwersalne, inwentaryzowane i przeznaczone do wielokrotnego użytku. Opisując tutaj podstawy ich budowy oraz metody ich montażu będziemy posiłkować się przykładem deskowań firmy Doka Polska z Zielonki.

Podstawowym materiałem deskowania systemu Doka są trój- lub wielowarstwowe sklejki, czasem wzmacniane włóknami, o powierzchniach zabezpieczanych powłokami z żywicy melaminowej lub poliuretanem, a także środkami antyadhezyjnymi. Wśród najważniejszych akcesoriów składających się na ten system należy wymienić:  podpory stropowe, dźwigary drewniane, kotwy szalunkowe, stożki zawieszenia, zaciski deskowania, pojemniki transportowe i wiele innych.

Montaż deskowań systemowych – podstawowe zasady

Tutaj znowu sięgnęliśmy do rozwiązań firmy Doka i zajrzeliśmy do instrukcji montażu deskowań  przez nią zaprojektowanych. Instrukcja liczy ponad 200 stron i opisuje bardzo szczegółowo każdy etap pracy z systemowymi deskowaniami uniwersalnymi. Ponieważ ramy niniejszego artykułu są ograniczone, a i niecelowym byłoby powtarzanie tutaj wszystkiego, co przecież może zostać przeczytane bezpośrednio w instrukcji, ograniczymy się do podania informacji najistotniejszych oraz na  tyle ogólnych, że mogą się one odnosić także do deskowań innych firm. Oto co wywnioskowaliśmy z lektury owej instrukcji:

 • prace muszą być kierowane i nadzorowane przez fachowców uprawnionych do wydawania poleceń,
 • montażyści winni zostać odpowiednio przeszkoleni i zapoznani z instrukcją montażu danego typu deskowania. Powinni oni przejść także co najmniej 8-godzinny instruktaż stanowiskowy,
 • należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną wokół miejsca montażu deskowania w odległości co najmniej 6m od linii jego rzutu na powierzchnię terenu,
 • rozładunek przywiezionych na miejsce budowy elementów deskowania może zostać wykonany mechanicznie lub ręcznie, jednakże zabronione jest ich zrzucanie ze skrzyni samochodu. Poszczególne elementy należy rozładować w pobliżu miejsca, w którym prowadzone będzie deskowanie i układać je w kolejności, w jakiej będą montowane,
 • na czas montażu należy zapewnić dobre oświetlenie miejsca pracy oraz zastosować wszelkie niezbędne zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,
 • deskowania powinny być wykorzystywane wyłącznie w zastosowaniach, które wskazuje producent, nie należy pomijać wybranych kroków montażu, czy stosować elementów zamiennych,
 • wszystkie części i jednostki budowlane powinny być stabilne w każdej fazie budowy,
 • należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia, szczególnie połączenia śrubowe i klinowe,
 • w czasie montażu należy zwracać szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i danych obciążeniowych,
 • prace powinny być dopasowane do warunków atmosferycznych.

Instrukcje, na które się tutaj powołujemy, opisują bardzo precyzyjnie każdy etap montażu poszczególnego rodzaju deskowania Deka, w tym m.in.:

 • sposoby łączenia poszczególnych elementów
 • nakładanie i usztywnianie elementów
 • system kotwienia
 • dopasowywanie długości
 • tworzenie narożników
 • wykonywanie pomostów betoniarskich i systemu drabinek

oraz wiele innych, których samo wyliczenie tutaj zajęłoby kilka stron. Niemniej każdy monter dowolnego typu deskowania systemowego, przed przystąpieniem do pracy, musi obowiązkowo z instrukcją jego montażu się zapoznać.

śr. ocena 5 / głosów 5