Zalety wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie

Koszty energii elektrycznej i ogrzewania mają obecnie olbrzymi – i coraz większy! – udział w wydatkach związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych, ale także obiektów użyteczności publicznej. Tymczasem najmocniej eksploatowane nośniki energii, takie jak węgiel, gaz i ropa, ulegają stopniowemu i nieodwracalnemu zużyciu.

energia-odnawialna

Problem intensywnego wydobycia i zużycia kopalin od lat nurtuje nie tylko ekologów – zauważa nasz rozmówca z przedsiębiorstwa GRESAN.

Świadomość ograniczonych zasobów ma duży wpływ na ceny dotaczanej odbiorcom energii, co przekłada się ogólnie na gospodarkę. Dlatego właśnie korzystanie z odnawialnych źródeł energii przynosi ulgę nie tylko środowisku, ale także naszym portfelom.

Dostępność alternatywnych źródeł energii

Odnawialne zasoby i źródła energii dostępne są w każdym zakątku świata, a jedyną trudność może sprawiać dostęp do odpowiednich technologii, pozwalających na ich wykorzystanie. W tym zakresie możemy jednak pochwalić się olbrzymimi sukcesami. W Polsce z powodzeniem wykorzystujemy możliwości energetyki geotermalnej, pomp ciepła, biopaliw, ale także energię wiatrową, słoneczną i wodną.

Możliwości odnawialnych źródeł energii w budownictwie

Jak w praktyce wykorzystać OZE na potrzeby budownictwa mieszkaniowego? Możliwości jest wiele. Ekologiczne budownictwo umożliwia ogrzewanie wnętrza oraz wody użytkowej, ale także dostarcza energii elektrycznej.

Systemy OZE, stosowane w domach pasywnych i energooszczędnych pozwalają na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, zatem mają olbrzymie znaczenie ekonomiczne. Ich rozwój dąży do umożliwienia każdemu budynkowi jak największej niezależności od zewnętrznych dostawców mediów, a zatem samowystarczalności energetycznej.

Przyszłość w energii odnawialnej

Ze względu na powszechną dostępność alternatywnych źródeł i szczególną zasobność Polski pod tym względem, właśnie w źródłach odnawialnych należy upatrywać przyszłości krajowego budownictwa. Dodatkową korzyścią z sięgania po możliwości OZE są ulgi podatkowe oraz subsydia inwestycyjne, jakie przysługują właścicielom domów energooszczędnych – mówi ekspert z firmy GRESAN.

Rozpatrując zagadnienie z punktu widzenia krajowej gospodarki, rozwój budownictwa energooszczędnego przyczynia się do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państwa, buduje różnorodność dostaw energii, sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób zajmujących się projektowaniem, budową, doskonaleniem i konserwacją urządzeń obsługujących systemy OZE.