Zalety i właściwości systemu alarmowego przeciwpożarowego

Bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego w dużej mierze zależy od zastosowanych w nim rozwiązań. Jednym z nich, odznaczającym się bardzo wysoką skutecznością, są przeciwpożarowe systemy alarmowe.

alarm

Czym jest alarmowy system przeciwpożarowy?

System ochrony przeciwpożarowej to składająca się z wielu urządzeń instalacja wewnętrzna budynku, której głównym zadaniem jest wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego oraz ostrzeganie o niebezpieczeństwie osób znajdujących się wewnątrz obiektu i w jego bliskim otoczeniu. Dodatkowo mogą one być wyposażone w funkcję powiadamiania o zagrożeniu odpowiednich służb ratowniczych oraz działanie w kierunku ugaszenia pożaru. Instalacje te obecne są powszechnie w obiektach użytku publicznego, m.in. biurowcach, szpitalach, centrach handlowych i szkołach.

Korzyści płynące z montażu systemu

Dzięki wczesnemu wykryciu zagrożenia pożarowego można przeprowadzić skuteczną akcję ewakuacyjną – to główna zaleta systemu przeciwpożarowego.

 – Należy pamiętać, że kiedy zagrożenie jest poważne, ludzie często wpadają w panikę. A spanikowany tłum stanowi zagrożenie dla samego siebie – wyjaśnia specjalista z firmy Electronic Box. – Dlatego tak istotne jest szybkie reagowanie na nawet najmniejsze sygnały o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Kolejna korzyść płynąca z zastosowania systemu alarmowego to możliwość szybkiego powiadomienia straży pożarnej i innych służb o zagrożeniu. Odpowiednio zaprojektowany system wysyła sygnał alarmowy do straży – jest to istotne, bowiem w chwilach stresu możliwe jest, że każda z obecnych w budynku osób będzie zbyt skupiona na ewakuacji i nikt nie zadzwoni po pomoc. Warto również wspomnieć o tym, że system może samodzielnie zainicjować procedurę gaszenia pożaru – to rozwiązanie pozwala zatrzymać ekspansję ognia do czasu przybycia straży pożarnej i zminimalizować szkody.

Jak zbudowany jest system?

Główny element systemu przeciwpożarowego to centrala odpowiedzialna za monitorowanie sytuacji w budynku oraz zarządzanie wszystkimi podsystemami przeciwpożarowymi, tj. sygnalizacją alarmową, oddymianiem, systemem sterującym działaniem tryskaczy. Jednostka centralna to komputer, który przyjmuje oraz rejestruje sygnały dochodzące z czujników przeciwpożarowych, reagujących na obecność dymu, płomieni bądź podwyższonej temperatury. Na podstawie tych sygnałów jednostka centralna podejmuje określone działania, m.in. uruchamia alarm dźwiękowy i świetlny, systemy oddymiające, drzwi pożarowe oraz powiadamia straż pożarną. Oczywiście funkcjonalność systemu uzależniona jest od rodzaju budynku – przykładowo w obiektach produkcyjnych stosowane są instalacje będące w stanie samodzielnie powstrzymać pożar.

śr. ocena 5 / głosów 2