Zakup działki budowlanej. Formalności

Kupno działki budowlanej to poważna inwestycja, wymagająca odpowiedniego przygotowania i wiążąca się z szeregiem spraw formalnych, które będzie musiał załatwić inwestor. Pierwsze formalności czekają nas jeszcze przed zakupem i dotyczą weryfikacji stanu prawnego działki i warunków jej zagospodarowania. Następnie konieczne będzie sporządzenie umowy. Jakie dokładnie formalności wiążą się z kupnem gruntu?

Jakie formalności związane są z zakupem działki budowlanej?

Jakie informacje sprawdzić przed zakupem?

Pierwsze sprawy o charakterze formalnym czekają na inwestora jeszcze przed podpisaniem umowy o zakupie działki. Wynika to z dwóch kwestii – po pierwsze formalności te pomogą upewnić się, że decyzja o zakupie jest dobra, a oferta sprzedaży pewna i bezpieczna, a po drugie pozyskana tą drogą dokumentacja przyda się przy podpisywaniu umowy notarialnej o zakupie działki. Co należy zatem sprawdzić z wyprzedzeniem?

  • Stan prawny nieruchomości – w pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy sprzedający faktycznie jest jedynym właścicielem działki i ma do niej pełne prawa, a także czy grunt nie jest obciążony, np. hipoteką. W tym celu warto zapoznać się z księgą wieczystą nieruchomości dostępną w sądzie rejonowym.
  • Miejscowy plan zagospodarowania – z planu zagospodarowania w urzędzie gminy bądź miasta dowiemy się, jakie będziemy mieli możliwości zabudowy danej działki. W planie podane są dopuszczalne wymiary obiektów, a także ich charakter i przeznaczenie. Jeśli działka budowlana nie została ujęta w planie zagospodarowania, będziemy musieli ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy.
  • Ewidencja gruntów i budynków – wypis i wyrys z ewidencji określa dokładne wymiary, powierzchnię i granice działki.

Umowa o zakupie działki

Dopiero po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami – przy czym jeśli okazuje nam je sprzedający, to warto sprawdzić datę, ponieważ od czasu wydania danego wypisu stan działki mógł ulec zmianie – można przejść do kolejnych formalności związanych z podpisaniem umowy u notariusza o sprzedaży i zakupie działki.

Warto przy tym zaznaczyć, że umowa musi mieć charakter aktu notarialnego, w innym przypadku będzie po prostu nieważna – podpowiada przedstawiciel Spółki Inland oferującej działki budowlane na osiedlu Nowy Horyzont pod Szczecinem. – Dobrą praktyką jest także sporządzenie umowy przedwstępnej, która pozwoli zarezerwować grunt i zachować do czasu transakcji umówioną cenę.

Aby sporządzić umowę o zakupie u notariusza, należy dysponować wymienionymi wcześniej dokumentami, a więc dowodem własności działki, czyli wypisem z księgi wieczystej bądź innym aktem notarialnym, wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów i budynków, a także odpisem z miejscowego planu zagospodarowania. Umowa notarialna powinna zawierać dane stron, opis i oznaczenie działki oraz jej granic, a także informacje dotyczące wysokości i sposobu zapłaty. Tak sporządzona umowa to ostateczny dokument potwierdzający nabycie gruntu przez inwestora.

śr. ocena 5 / głosów 1