Z jakich materiałów wykonane są płyty izolacyjne?

Termoizolacja, czyli inaczej izolacja cieplna jest niezbędna w każdym budynku mieszkalnym i znacznej wielkości obiektów użytkowych. Może być ona wykonana z różnych materiałów, charakteryzujących się między innymi współczynnikiem izolacji cieplnej, przepuszczalnością wilgoci oraz plastycznością.

plyty-izolacyjne

Wełna mineralna

Najpowszechniej stosowany materiał izolacyjny, charakteryzujący się wysoką izolacyjnością cieplną i akustyczną, dobrą przepuszczalnością pary wodnej, odpornością na ogień i chemikalia. Dostępną na rynku wełnę dzielimy na mineralną i szklaną. Z wyglądu są one do siebie bardzo podobne, jednak różnią się parametrami, między innymi izolacyjnością cieplną. Wełna szklana jest pod tym względem bardziej efektywna niż skalna – najlepsze na rynku wełny szklane charakteryzują się współczynnikiem izolacyjności na poziomie 0,03 W/(m·K), podczas gdy dla wełny skalnej wartości ta wynosi 0,034 W/(m·K). Z drugiej strony wełna skalna pozwala na uzyskanie płyt o większej gęstości, a zatem bardziej odpornych na różnego rodzaju obciążenia. Wełna skalna jest również bardziej odporna na wysokie temperatury – jest w stanie wytrzymać temperaturę do 1000 stopni C, podczas gdy w przypadku wełny szklanej temperatura topnienia mieści się w przedziale od 600 do 700 stopni. Płyty z wełny mineralnej mają wymiary od 100 do 600 cm wysokości, 10 do 180 cm szerokości oraz od 5 do 25 cm grubości – na rynku znajdziemy je w formie sprężystej i utwardzonej. Te drugie charakteryzują się znacznie większą gęstością włókien, osiągającą do 180 kg/m3.

Styropian

Podobnie jak wełna charakteryzuje się wysokim współczynnikiem izolacyjności cieplnej (wynosi ona w granicach od 0,031 do 0,045 W/(m.K)), jest ponadto bardzo lekki, mało nasiąkliwy oraz łatwy w montażu dzięki wysokiej sztywności. Jego największym minusem jest brak odporności na działanie niektórych substancji, wchodzących w skład wielu klejów bitumicznych oraz mas hydroizolacyjnych. Specjalną odmianą styropianu jest styropian grafitowy, charakteryzujący się lepszymi parametrami termoizolacyjnymi. Styropian sprzedawany jest w różnych formach: zwykłych płyt, płyt laminowanych za pomocą papy lub płyt nacinanych, które charakteryzują się większą sprężystością.

Polistyren ekstrudowany

Współczynnik izolacyjności tego materiału kształtuje się na poziomie od 0,034-0,036 W/(m.K), jest więc pod tym względem wydajniejszy, niż styropian – jest również od niego twardszy. Z drugiej strony posiada te same wady styropianu, a więc brak odporności na działanie substancji zawartych w niektórych klejach i masach hydroizolacyjnych.

Płyty PIR

Ten materiał izolacyjny znany jest również pod nazwą poliizocyjanurat, stanowi od ulepszoną wersję płyt poliuteranowych (PUR). Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, przewodność cieplna utrzymuje się w marginesie od 0,023 do 0,029 W/(m.K). Ta ich cecha niesie za sobą dodatkowe plusy – płyty PIR mogą być znacznie cieńsze, niż wełna. Ich grubość wynosi od 5 do 14 centymetrów. Ponadto są one odporne na wodę, wilgoć, rozpuszczalniki organiczne oraz ogień i wysokie temperatury. Są wszechstronnym materiałem izolacyjnym, można przy ich pomocy ocieplać zarówno dachy i ściany zewnętrzne budynku, jak i ściany działowe, fundamenty, tarasy oraz balkony. Wysokiej klasy płyty PIR znajdziemy w ofercie firmy Gór-Stal.