W jaki sposób wykonuje się zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu zapewniają długą i trwałą ochronę powierzchni, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości betonowej konstrukcji. Ograniczają i eliminują szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych, takich jak woda, czy agresywne substancje chemiczne, sprzyjające korozji. Dzięki naniesieniu specjalnej powłoki, beton zyska długą żywotność. W jaki sposób wykonuje się zabezpieczenia?

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu rozpoczyna się od oczyszczenia konstrukcji i usunięcia jej luźnych fragmentów. Następnie drobnoziarnistą szpachlówką wyrównuje się całą powierzchnię i na końcu wykonuje się powłokę ochronną, o wysokim oporze dyfuzyjnym dla dwutlenku węgla. Przyjrzyjmy się dokładnie przebiegowi prac.

Przygotowanie podłoża

Podstawą dobrze wykonanych robót, związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu, jest właściwe przygotowanie podłoża. Najpierw należy zatem usunąć już skorodowany beton oraz inne szkodliwe substancje, mogące mieć wpływ na ewentualną dalszą korozję betonu lub trwałość połączenia nakładanego materiału z betonem. Pozbądźmy się także starych, odspojonych powłok malarskich, a niezwiązane części betonu odbijmy młotkami. Kolejna czynność polegać będzie na naprawieniu wszelkich uszkodzeń oraz ubytków w betonie. Jeśli zabrudzenia są wyjątkowo poważne, zaleca się dodatkowe oczyszczenie powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem lub przez piaskowanie. Aby sprawdzić, czy beton został prawidłowo zabezpieczony, zwróćmy się do sieci laboratoriów badawczych BARG, zajmujących się między innymi ekspertyzami budowlanymi,

Materiały

Na tak oczyszczony beton można już nakładać powłokę antykorozyjną, która stanowić będzie jednocześnie warstwę kolorystyczną betonu. Powłoka ta ma za zadanie nie tylko chronić przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz karbonizacją, lecz również umożliwić  dyfuzję pary wodnej. Są to powłoki wykonywane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami, poliuretanami, żywicami akrylowymi lub emulsjami żywic epoksydowych. Są wytrzymałe na odrywanie od podłoża i w zależności od specyfikacji, posiadają zdolność do pokrywania pojawiających się zarysowań lub nie. Przy nakładaniu powłok należy stosować się do kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim nakłada się je dopiero po wyschnięciu preparatu gruntującego, używając technik malarskich. Powierzchnie powłok powinny być pozbawione przebarwień, nierówności oraz zmian faktury. Na koniec warto wspomnieć, iż po ukończeniu prac, związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu, należy chronić powierzchnię przed szkodliwym działaniem słońca, wiatru, deszczu oraz spadkiem lub wzrostem temperatury do czasu osiągnięcia odpowiednich parametrów stosowanych materiałów.

śr. ocena 5 / głosów 5