Sposoby finansowania fotowoltaiki do domu

Obecnie już coraz więcej prywatnych inwestorów, czyli właścicieli domów jednorodzinnych, decyduje się na zainwestowanie w odnawialne źródła energii, które umożliwiają im zmniejszenie ponoszonych przez siebie kosztów oraz uniezależnienie się od dostawców energii elektrycznej, od dostawców ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania. Jednym z  najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej opłacalnych rozwiązań jest zdecydowanie się na instalację fotowoltaiczną, które umożliwia produkcje własnej energii elektrycznej z promieni słonecznych. Ile kosztuje taka inwestycja? Czy trzeba ją finansować ze środków własnych?

fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika i jakie może dawać korzyści?

Termin fotowoltaika oznacza technologię, która pozwala na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem dochodzących do ziemi promieni słonecznych. Jest to obecnie jedna z  najchętniej i najczęściej wykorzystywanych technologii umożliwiających wytworzenie energii z odnawialnych źródeł. Taki sposób produkowania energii elektrycznej jest w pełni ekologiczny, nie ma żadnego negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Promienie słońca są nie tylko naturalnym źródłem energii elektrycznej, ale także źródłem niewyczerpywalnym.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy piTERN, jednego z najbardziej cenionych dostawców instalacji fotowoltaicznych w Polsce: Praca z przychodzącymi do nas klientami, którzy chcieliby skorzystać z możliwości produkcji własnej energii elektrycznej, na początku zawsze polega na dobraniu takiej mocy paneli fotowoltaicznych, która umożliwi spełnienie wszystkich potrzeb gospodarstwa domowego. W tym celu konieczne jest przede wszystkim przeanalizowanie, jak duże było zużycie energii elektrycznej przez ostatnie miesiące. Ważne jest również to, jakie są warunki na działce inwestora, czyli to, w jakim miejscu będzie można zainstalować panele, tak żeby miały najlepszy i najdłuższy dostęp do promieni słonecznych. Mając te dane jesteśmy w stanie dobrać taką moc fotowoltaiki, która będzie najbardziej opłacalna dla inwestora i pozwoli w największym stopniu uniezależnić się od dostaw prądu z elektrowni.

Co bardzo ważne dla osób, które zastanawiają się nad zainwestowaniem w instalację fotowoltaiczną, statystyki są bardzo zachęcające. Decydując się na taką inwestycję można bowiem uzyskać naprawdę duże korzyści finansowe. Według zbieranych od wielu już lat danych przez 25 lat wykorzystywania paneli fotowoltaicznych w domu można osiągnąć zysk, który aż 3-krotnie przekroczy poniesione koszty! W jaki jednak sposób można pokryć konieczne do poniesienia przy tym koszty? W przypadku klientów prywatnych istnieją trzy możliwości: finansowanie instalacji fotowoltaicznej własnymi środkami, finansowanie instalacji przy pomocy kredytu w banku lub skorzystanie z dostępnych dotacji na odnawialne źródła energii. Który sposób jest najlepszy?

Finansowanie fotowoltaiki ze środków własnych

Pierwszy sposób finansowania instalacji fotowoltaicznej jest oczywiście najprostszy i polega na opłaceniu wszystkich poniesionych przy tym kosztów z własnych oszczędności. Takie rozwiązanie sprawia, że zainwestowanie w panele fotowoltaiczne dla domu będzie się wiązało z najmniejszą ilością biurokracji, a przy tym nie zwiążemy się długoletnią umową kredytową z bankiem lub z innego typu instytucją finansową. Poniesiemy tylko duży jednorazowy wydatek, który jednak już po kilku latach nam się całkowicie zwróci. Minusem takiego sposobu finansowania instalacji fotowoltaicznych jest jednak to, że żeby móc z niego skorzystać, musimy mieć duże oszczędności.

Finansowanie fotowoltaiki za pomocą kredytu

Jeżeli nie mamy tak dużych środków, możemy skorzystać z kredytu bankowego. Dużym ułatwieniem jest to, że obecnie niektóre banki przyznają kredyty na instalacje fotowoltaiczne oraz na inne technologie, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na preferencyjnych warunkach. Banki z resztą obecnie bardzo chętnie przyznają takie kredyty, ponieważ nie wiążą się one dla nich ze zbyt dużym ryzykiem.

Dotacje samorządowe i unijne

Dużym ułatwieniem dla prywatnych inwestorów mogą być również różnego rodzaju dotacje oraz ulgi podatkowe. Przyznają je zarówno samorządy lokalne i gminy, jak i Unia Europejska. Wszystko dlatego, że wykorzystanie ekologicznych źródeł energii staje się coraz istotniejsze, ze względu na niebezpieczeństwo związane z dużym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, które jest spowodowane przede wszystkim masowym wykorzystywaniem energii elektrycznej z paliw kopalnianych. Przyznawanie dotacji i ulg podatkowych ma być elementem, który skłania prywatnych inwestorów do zastosowania takich metod pozyskiwania energii. W Polsce niestety naprawdę atrakcyjne dotacje na inwestycje w panele pv zdarzają się niezwykle rzadko i tylko w niektórych gminach i samorządach. Czasami jednak naprawdę można trafić na  dofinansowania, które jeszcze bardziej zwiększają opłacalność takiej inwestycji.

śr. ocena 0 / głosów 0