Rodzaje żwirów i żwirków kwarcowych

Kruszywa mineralne są stosowane w Polsce bardzo szeroko – kilkadziesiąt ton różnego rodzaju żwirów i piasków pochłania rocznie sama budowa dróg. Do tego dochodzą także inwestycje prywatne oraz państwowe, a także sprzedaż kruszyw przeznaczonych do zastosowań innych niż budowlane. Dobrym przykładem tego ostatniego może być akwarystyka, w której często stosuje się różnego rodzaju żwiry i żwirki – najczęściej z przewagą ditlenku krzemu nazywanego także kwarcem.

żwirek kwarcowy

Jak dobrać rodzaj kruszywa kwarcowego do zastosowania?

Nie ulega wątpliwościom, że zapotrzebowanie na kruszywa, w tym żwir, żwirek i piasek kwarcowy będzie już tylko rosnąć. Ma to związek z szybkim rozwojem infrastruktury drogowej oraz wzrostem znaczenia inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Kruszywa różnią się między sobą w zależności od składu, właściwości i gramatury, a wszystkie te czynniki determinują ich zastosowanie. Chociaż różnego typu piaski budowlane znajdują swoje zastosowanie na właściwie każdym etapie dowolnej budowy, ich typy nie są tożsame i służą do innych celów. Dla przykładu – piasek kwarcowy pochodzenia naturalnego sprawdza się idealnie do tworzenia zapraw. Prócz wydobywania go w formie docelowej piasek kwarcowy pozyskiwany jest także dzięki łamaniu litej skały. Nawet tutaj występują jednak pewne różnice – związane są one na przykład z klasą czystości piasku. Może on bowiem zawierać domieszki gliny, iłów czy też ziemi, które mogą – ale nie muszą – ograniczać sposób wykorzystania danej partii kruszywa. Warto zatem dobierać je do konkretnego zastosowania i przedyskutować je z przedstawicielem profesjonalnego dystrybutora – firmy Sandmix.

Jakie są rodzaje żwirów i żwirków kwarcowych?

W skład szerokiej grupy żwirów i żwirków kwarcowych oferowanych przez Sandmix wchodzą między innymi:

  • żwir i żwirek płukany,
  • żwir na podbudowę,
  • żwir i żwirek suszony,
  • żwirek akwarystyczny,
  • żwir do ET,
  • żwir i żwirek techniczny,
  • żwirek filtracyjny,
  • żwir i żwirek specjalny,
  • żwirek kolorowy.

Widać więc, że zaopatrzenia dokonamy niezależnie od tego, jakie będzie przyszłe zastosowanie kruszywa. Oczywiście nawet w obrębie podanych wyżej grup występują konkretne rodzaje żwirów i żwirków posiadających odmienną gramaturę czy klasę czystości, co wpływa nie tylko na ich cenę, ale także zakres zastosowań. Niektóre z nich wymagają kruszyw o niezwykłej jakości, bo tylko takie odpowiednio zwiążą się z innymi składnikami dając oczekiwany rezultat – np. wytrzymały polimerobeton, do tworzenia którego łączy się mieszankę żwirowo‐piaskową z żywicami.

śr. ocena 5 / głosów 1