Przyczyny zagrożeń obiektów budowlanych

Każdy rodzaj obiektu budowlanego to bardzo skomplikowana konstrukcja, wymagająca ścisłej współpracy specjalistów z różnych dziedzin oraz wykorzystania wysokiej jakości materiałów. Bez zachowania właściwych procedur oraz wymagań bezpieczeństwa budynki i inne obiekty nie tylko niszczeją, stopniowo zmierzając ku całkowitemu zawaleniu konstrukcji, ale również przestają w prawidłowy sposób spełniać zadania, do których zostały stworzone i zaczynają stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

zagrozenia obiektow budowlanych

Przyczyny niszczenia budynków

Istnieje bardzo wiele czynników, mogących prowadzić do uszkodzenia konstrukcji obiektu budowlanego. Mogą mieć one być niezależne od człowieka – do tej grupy zaliczamy przede wszystkim katastrofy naturalne takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, bardzo silne wiatry. Inne czynniki losowe to np. zmiana struktury gruntu, na której został postawiony obiekt, pożar, wybuch gazu, uszkodzenia wywołane uderzeniem innego obiektu (np. samochodu, opadającego drzewa lub konarów), obfite opady śniegu, które nadmiernie obciążają konstrukcję budynku. Nie wszystkie wypadki da się jednak wytłumaczyć wydarzeniami losowymi, wiele z nich jest skutkiem błędów popełnianych w trakcie realizacji projektu.

Niszczenie budynków spowodowane niedokładną pracą

Już sam projekt może posiadać błędy, które w przyszłości mogą zaowocować uszkodzeniami budynkami – zaliczyć do nich możemy między innymi niedostateczną nośność, wadliwie zaplanowanie połączeń oraz wewnętrznych instalacji, np. przewodów wentylacyjnych (brak funkcjonalności wentylacji prowadzi do nagromadzenia wilgoci i zanieczyszczeń, które wnikają w ściany budynku i sprzyjają rozwojowi grzybów i pleśni, uszkadzających konstrukcję obiektu). Najczęstsze błędy popełniane są jednak w późniejszych etapach: realizacji projektu przez ekipy budowlane oraz eksploatacji gotowego obiektu. Niezgodność z dokumentacją techniczną, wykorzystywanie niskiej jakości lub uszkodzonych materiałów, zła jakość wykonania oraz niewłaściwa technologia, niedokładne pomiary geodezyjne (ich profesjonalnym wykonanie zajmuje się między innymi firma Geoplan) – te wszystkie czynniki zaliczamy do błędów budowlanych. W ostatniej kategorii znajdują się błędy takie jak niefachowo przeprowadzane remonty i modernizacje, zbyt duże obciążenie konstrukcji oraz brak właściwego utrzymania budynku (np. zaniedbanie stanu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej).