Proces montażu rusztowań krok po kroku

Montowanie rusztowań to zadanie trudne i odpowiedzialne. Od solidności konstrukcji zależy bowiem życie i zdrowie przebywających na nich osób. Poniżej prezentujemy Państwu proces montażu rusztowania – krok po kroku.

montaz-rusztowan

Budowa pierwszego pola rusztowania

Montaż standardowego rusztowania ramowego powinniśmy rozpocząć od ustawienia we właściwych odległościach podstawek śrubowych bez wkręconych nakrętek. Jeśli mamy wątpliwości, w jakich odległościach rozstawić stopki, za punkt odniesienia mogą posłużyć poręcze rusztowania. Na podstawki montujemy specjalne nakładki, łączone stężeniami poziomymi. Następnie nakładamy dwie ramy rusztowania i łączymy je stężeniem ukośnym. Od góry konstrukcję wieńczy podest. W ten sposób powstaje pierwsze pole rusztowania. Często pełni ono rolę pionu komunikacyjnego, umożliwiającego poruszanie się między poszczególnymi kondygnacjami – informuje ekspert firmy Euro Rusztowania z Wrocławia, świadczącej usługi profesjonalnego montażu i wynajmu rusztowań.

Rozbudowa pozioma konstrukcji

Przed wznoszeniem kolejnych kondygnacji, rusztowanie musimy rozbudować w poziomie. Montaż kontynuuje się, poprzez dokładanie kolejnych ram, ich stężanie i uzupełnianie o podesty (pełnią one równocześnie role stężeń poziomych). W pionie komunikacyjnym instalujemy rozkładaną drabinę, przylegającą do klapy podestu. Klapy trzeba odpowiednio zabezpieczyć, aby nie otwierały się przy eksploatacji czy też demontażu rusztowania. Powinno się ich używać tylko przy komunikacji między poszczególnymi kondygnacjami. Ukończony ciąg rusztowania należy odpowiednio wypoziomować. Do regulacji poziomu służą nakrętki podstawek śrubowych.

Kolejne kondygnacje

Wznoszenie każdej kolejnej kondygnacji warto rozpocząć od nakładania ram w pionie komunikacyjnym. Zapewni to odpowiednią stabilność konstrukcji i ułatwi dalszy montaż – radzi specjalista Euro Rusztowań. Następnie postępujemy podobnie, jak przy poziomach niższych. Rozbudowujemy rusztowanie na boki, dokładając kolejne elementy – stężenia ukośne i podesty. Położenie każdego z pól rusztowania ustalamy przy pomocy poręczy, mocowanych na sworzniach z zapadkami. Do zabezpieczenia wyższych poziomów rusztowania służą poręcze i deski burtowe. Na najwyższej kondygnacji montuje się również specjalne ramki stabilizujące.

Kotwienie rusztowania

Ostatnim etapem montażu rusztowania jest operacja kotwienia, czyli mocowania konstrukcji – np. do ściany budynku, przy którym wykonywane są roboty. Kotwienie rozpoczyna się od drugiego poziomu rusztowania, na samym końcu zabezpiecza się kondygnacje najwyższe. Cały proces jest niezwykle ważny. Gwarantuje stateczność i trwałość konstrukcji, zapewniając bezpieczeństwo pracujących nań osób. Sposób mocowania kotew oraz ich wymaganą ilość, określają instrukcje i dokumentacje techniczne poszczególnych systemów rusztowań – podsumowuje przedstawiciel firmy Euro Rusztowania.