Połączenie komina z pokryciem dachowym

Prawidłowe ułożenie pokrycia dachowego zapewniającego odpowiednią szczelność i trwałość to nie tylko zgodne z zasadami zamontowanie wybranego materiału, ale też wykonanie niezbędnych połączeń, w miejscach, gdzie przez połać dachu przechodzą instalacje. Istnieją różne metody uszczelniania kominów, okien i włazów dachowych. W zależności od rodzaju dachu i pokrycia można się zdecydować na obróbki blaszane lub skorzystać z nowoczesnych taśm.

połączenie komina z pokryciem dachowym

Dlaczego uszczelnianie połączenia komina i pokrycia dachowego jest niezbędne?

Jedną z najważniejszych cech pokrycia dachowego jest jego szczelność, które uniemożliwia przedostawanie się wody opadowej do wnętrza budynku. Zagrożeniem jest tu zarówno przesiąkanie jej przez poszczególne elementy, jak i dostawanie się w szczeliny, które stanowią połączenia między nimi. Problemem bywa woda ściekająca po połaci dachu oraz ta, która jest pod nią wpychana przez silne podmuchy wiatru. Producenci różnych rodzajów pokryć dachowych radzą sobie z tym problemem, stosując materiały i powłoki zmniejszające nasiąkliwość oraz eliminujące ryzyko powstawania szczelin w samych elementach pokryciowych. Wykorzystywane są też rozwiązania ułatwiające wykonywanie połączeń, np. ich specjalne profilowanie. Ważny jest montaż pokrycia, który powinien być przeprowadzony według zaleceń wytwórcy oraz zgodnie ze sztuką dekarską. Konstrukcja dachu to jednak nie tylko samo pokrycie. Do prawidłowego funkcjonowania budynku niezbędne jest przeprowadzenie przez połać dachową różnych instalacji. Wszystkie przejścia tego typu muszą być połączone z pokryciem dachowym tak, by nie dochodziło do przecieków – wyjaśnia ekspert z firmy Dachlux, która specjalizuje się w dostarczaniu pokryć dachowych.

Połać dachu to miejsce, gdzie tradycyjnie montuje się wiele systemów umożliwiających użytkowanie budynku. Są to przede wszystkim kominy dymowe lub spalinowe niezbędne tam, gdzie zastosowano ogrzewanie paliwami stałymi, gazem lub olejem opałowym. Na dachu potrzebne będą również włazy kominiarskie ułatwiające dbanie o czystość przewodów kominowych i usuwanie zalegającego śniegu. Specjalnego uszczelnienia wymagają często okna połaciowe. Coraz częściej na połaci dachowej montuje się też wiele innych urządzeń, które wymagają przeprowadzenia przez połać dachową przewodów niezbędnych do podłączenia solarów, paneli fotowoltaicznych, urządzeń klimatyzacyjnych czy instalacji antenowej telewizji satelitarnej lub dostawcy internetu.

Najwięcej potencjalnych kłopotów z uszczelnieniem połączenia z połacią dachową powodują jednak tradycyjne murowane kominy. Dzieje się tak ze względu na ich spore rozmiary oraz fakt, że po ich ściankach zewnętrznych ścieka znaczna ilość wody, a one same stanowią barierę, która blokuje spływanie wody z połaci znajdującej się nad nimi. Do radzenia sobie z tym problem konieczne jest wykonywanie specjalnych obróbek kominowych. Fachowo przygotowane i zamontowane gwarantują zachowanie niezbędnej elastyczności, koniecznej ze względu na to, że konstrukcja dachu pracuje, w zależności od użytego typu pokrycia, zmieniając w mniejszym lub większym zakresie swoje wymiary.

Rodzaje obróbek kominowych

Obróbki kominowe służące zachowaniu szczelności połączenia z połacią dachową mogą być wykonane w dwóch rodzajach – jako twarde albo miękkie. Obróbki twarde są zrobione z fragmentów odpowiednio dopasowanej blachy, a obróbki miękkie wykorzystują specjalnie przystosowane do tego celu elastyczne taśmy kominowe. Obróbki twarde to typowe obróbki blacharskie. Mogą być wykonywane przez dekarzy samodzielnie, co ma zwykle miejsce przy kryciu dachu blachą na rąbek stojący, a także blachą falistą albo blachodachówką. Dostępne są jednak również gotowe systemy oferowane przez czołowych producentów pokryć dachowych.

Obróbki twarde są najczęściej wykonywane z blachy stalowej pokrytej warstwą cynku lub alucynku, a także aluminiowej, miedzianej albo cynkowo-tytanowej. Ważna jest tu bowiem możliwie wysoka odporność na korozję. Metal jest przycinany i profilowany w taki sposób, by odpowiadał wymiarom komina, a jednocześnie zapewniał dobre ściekanie wody z elementów wystawionych na jej działanie. Kawałki blachy są ze sobą łączone przez jej odpowiednie zaginanie, lutowanie albo użycie specjalnej taśmy butylowej gwarantującej właściwą szczelność. Materiał do wykonania obróbek powinien być dobrany pod względem kolorystycznym do wybranego pokrycia, w przeciwnym razie może negatywnie wpływać na estetykę całego dachu.

Zupełnie inaczej są wykonywane obróbki miękkie. W tym przypadku materiał uszczelniający ma postać bardzo elastycznych taśm, które są wykonane z cienkiego pasa aluminium albo rzadziej ołowiu. Ich spodnia część jest pokryta specjalnym klejem butylowym, który ulega samowulkanizacji. Taśmy charakteryzują się znakomitym przyleganiem do wszystkich materiałów budowlanych, a jednocześnie są niezwykle szczelne. Ze względu na ich miękkość łatwo je dopasować do poszczególnych elementów, aplikacja taśm wymaga jednak bardzo dużej precyzji.

O szczelności obróbek kominowych nie przesądza jednak sam użyty materiał, ponieważ decydujące znaczenie ma jakość jego dopasowania i montażu.

Jak wykonuje się twardą obróbkę komina, a jak miękką?

Twarde obróbki kominowe muszą być przytwierdzone „na sztywno” do zewnętrznych ścian komina, a jednocześnie powinny zachodzić na materiał pokryciowy, by zapobiec wnikaniu wody w szczeliny. Blachy używane w obróbkach są więc docinane tak, żeby ich stosunkowo szerokie pasy nachodziły z dużym zapasem zarówno na ściany komina, jak i samo pokrycie dachowe. Obróbka sztywna komina obejmuje elementy umieszczane z jego boków oraz pod i nad kominem, a w przypadku, gdy znajduje się on w kalenicy po obu stronach. Od strony kalenicy blachy przylegające do pokrycia zwykle mają większą szerokość, a od strony okapu mniejszą. Na ścianki komina zachodzą zwykle pasy o szerokości kilkunastu centymetrów.

Obróbki sztywne są mocowane do komina mechanicznie, a sama blacha umieszczana w specjalnie wykonanym nacięciu, które dodatkowo uszczelnia się np. silikonem lub masą butylową. Bardzo często każda obróbka jest wykonywana z niezależnych elementów. W takim przypadku od góry mocuje się do komina specjalną listwę ochronną, a pod nią znajduje się połączona z połacią blacha, która, choć przylega do komina, to nie jest z nim mechanicznie złączona. W miejscu połączenia z pokryciem blacha jest układana pod nim lub nad nim w zależności od jego rodzaju, np. w przypadku dachówek ceramicznych górna część obróbki będzie wsunięta pod pokrycie, a dolna ułożona na nim.

Wykonanie obróbki miękkiej polega na precyzyjnym doklejeniu taśmy kominowej zarówno do ściany komina, jak i pokrycia dachowego. Taśmę mocuje się do powierzchni, które są dobrze oczyszczone, tak by klej butylowy miał możliwość prawidłowego związania. Odcinki zachodzące na komin i pokrycie mają podobną szerokość jak w przypadku pokrycia sztywnego. Taśmy z poszczególnych boków komina łączy się ze sobą, sklejając, a dla wzmocnienia również zaginając na tzw. rąbek stojący. Taśmy kominowe uszczelnia się dodatkowo, mocując dociskające je do komina listwy, które montuje się na styku z kominem przy użyciu kołków rozporowych oraz silikonu. Stosowanie taśm jest łatwiejsze, a połączenie bardziej elastyczne. Za trwalsze uważa się jednak zwykle tradycyjne obróbki blaszane.

Warto pamiętać, że wykonanie trwałej i szczelnej obróbki komina wymaga odpowiedniego przygotowania użytej na dachu membrany, folii wstępnego krycia czy papy podkładowej, która powinna być zawsze ułożona z zapasem. Pozostawione fragmenty powinny być wywinięte na komin i szczelnie do niego przylegać.

śr. ocena 0 / głosów 0