Podstawowe funkcje instalacji wentylacji bytowych

Systemy wentylacji bytowej są dziś integralną częścią nowoczesnych budynków. Ich podstawowa funkcja to po prostu zapewnienie komfortu osobom przebywającym w obiekcie. W niektórych obiektach, jak zamknięte parkingi, czy garaże, obowiązujące w Polsce przepisy nakładają obowiązek stosowania wentylacji mechanicznej ze względu na emitowane spaliny. W naszym artykule przyjrzymy się funkcjom poszczególnych elementów instalacji wentylacji bytowej.

wentylacja-bytowa

Centrale wentylacyjne i regulatory przepływu

Centrale wentylacyjne to urządzenia, które służą do przygotowywania i transportu powietrza w instalacjach. Stosowane są zarówno w obiektach komercyjnych, przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, jak i w budynkach mieszkalnych. Chętnie wybierane są kompaktowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne o modułowej budowie. Dostępne są w wersji standardowej do montażu wewnątrz pomieszczeń, wersje odporne na czynniki atmosferyczne i wykonanie higieniczne. Kolejne urządzenia stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych to regulatory przepływu, inaczej nazywane regulatorami ciśnienia. Utrzymują zadaną różnicę ciśnienia między przestrzeniami budynku niezależnie od zmieniających się warunków pracy całej instalacji.

Przewody i kratki wentylacyjne

W żadnej instalacji nie może też zabraknąć przewodów – w instalacjach wentylacji bytowej stosowane są zwykle przewody wykonywane z blachy ocynkowanej, choć spotkać możemy także przewody ze stali nierdzewnej, czy aluminium. Standardowe przewody i kształtki o przekroju kołowym lub prostokątnym są przeznaczone do stosowania w instalacjach niskociśnieniowych i średniociśnieniowych. Charakteryzuje je klasa szczelności, która wskazuje wartość graniczną wskaźnika nieszczelności. Wewnątrz pomieszczeń do przewodów montowane są kratki wentylacyjne, które produkowane są w przeróżnych wariantach i wersjach. Obecnie najpopularniejsze są kratki wentylacyjne wykonane z profili aluminiowych, które można montować standardowo (wkręty są widoczne) lub za pomocą krytego mocowania. Do elewacji natomiast montujemy czerpnie i wyrzutnie ścienne. Wyglądem przypominają kratki wentylacyjne, jednak są skonstruowane nieco inaczej. Jak mówi nam przedstawiciel firmy KLIMA-VENTA z Wrocławia, mają one dodatkowe zadanie: zabezpieczają instalację przed wpływem warunków atmosferycznych.

W instalacjach wentylacji bytowych mogą się znaleźć także inne elementy jak nawiewniki powietrza z filtrami, przepustnice, skrzynki rozprężne, czy klapy przeciwpożarowe. Projektowanie instalacji wentylacyjnych to zawsze kwestia indywidualna, zależna od wielu czynników. Na koniec trzeba dodać, że przy projektowaniu wentylacji i jej realizacji zawsze należy kierować się obowiązującymi normami i standardami.

śr. ocena 5 / głosów 6