Pale CFA. Charakterystyka

Pale CFA to doskonały sposób na stabilizację oraz właściwe uszczelnienie podłoża. To jedna z szybkich metod na umieszczanie pali w podłożu na danej głębokości. Mówiąc w dużym uproszczeniu, cały proces odbywa się z użyciem wiertnicy i pompy do mieszanki betonowej. Rozwińmy szerzej temat, omawiając, jak przebiegają prace związane z budową pali CFA i przyjrzyjmy się ich charakterystyce.

pale CFA

Proces realizacji pala CFA

Proces realizacji pala CFA możemy podzielić na kilka sekcji – to przygotowania, wiercenie pala, betonowanie oraz przygotowanie głowicy pala i pogrążanie zbrojenia. Wszystko musi być oczywiście uprzednio dokładnie zaprojektowane, jednak my skoncentrujemy się już na działaniach w praktyce. Do etapu przygotowań możemy zaliczyć przygotowanie odpowiedniej platformy roboczej, dostarczenie na plac budowy mieszanki betonowej i wykonanie badań jej konsystencji, a następnie wypełnienie mieszanką betonową rdzenia rurowego ślimakowego wiertła. Kolejny krok to płynne i ciągłe wwiercanie wiertła ślimakowego w podłoże gruntowe. Betonowanie pala CFA zaczyna się od zatrzymania obrotów wiertła lub utrzymania go na bardzo wolnych obrotach z jednoczesnym niewielkim uniesieniem wiertła i pompowaniem mieszanki z maksymalnym ciśnieniem. Następnie wiertło wypełnione gruntem jest powoli unoszone, a symultanicznie tłoczona jest mieszanka betonowa. Urobek z sąsiedztwa otworu jest usuwany, usuwane jest wiertło znad otworu; jeśli mieszanki betonowej jest zbyt dużo, nadmiar zostaje zredukowany. Ostatni krok to pogrążenie zbrojenia (opcjonalnie, nie wszystkie pale CFA są zbrojone).

Zalety pali CFA

Technologię CFA cechuje niski poziom wibracji i też stosunkowo niski poziom emisji hałasu, dlatego można ją wykorzystywać przy istniejących już budynkach i innych obiektach. To technologia uniwersalna, pale CFA można stosować niemalże we wszystkich gruntach, przy czym warto podkreślić, że najlepsze do stosowania pali CFA są jednorodne warunki gruntowe.

Jak mówią nam przedstawiciele Zakładu Robót Geologiczno-Inżynieryjnych GEOTEST z siedzibą w Tychach, pale CFA stosuje się przede wszystkim w urabialnych skałach miękkich, zwietrzelinach, scementowanych piaskach, czy plastycznych i twardoplastycznych glinach. Nie zaleca się natomiast wykonywania pali CFA w jednorodnych gruntach piaszczystych nawodnionych, czy w miejscach, gdzie występują zmienne warunki gruntowe, szczególnie twarde przewarstwienia. To jednak zawsze kwestia wykonania odpowiednich badań.

Na koniec warto też wspomnieć, że technologia CFA pozwala na uzyskanie doskonałego kontaktu docelowego pala z gruntem.

śr. ocena 0 / głosów 0