Ogrodzenie na działkę – przepisy, formalności i materiały

Obowiązujące w Polsce przepisy wyraźnie wskazują, że działka budowlana, na której odbywają się prace, powinna być odpowiednio zabezpieczona tzw. tymczasowym ogrodzeniem budowy. Nie ma natomiast regulacji, która nakazywałaby otaczanie posesji płotem, czy wznoszenie ogrodzenia między sąsiadami. Większość z nas jednak nie wyobraża sobie działki z domem jednorodzinnym bez ogrodzenia, od sąsiadów również fizycznie wolimy się oddzielać. Co trzeba wiedzieć o przepisach i formalnościach dotyczących wznoszenia ogrodzeń z różnych materiałów?

ogrodzenie domu

Zwykłe ogrodzenie a mur oporowy

Jeszcze jakiś czas temu przepisy dotyczące budowy ogrodzeń działek były bardziej zawiłe. Dziś w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że budowa zwykłego ogrodzenia posesji lub zwykłego płotu między sąsiadującymi ze sobą działkami nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłaszania gdziekolwiek, o ile jego wysokość nie przekracza 2,2 m. Jeśli konstrukcja okalająca naszą działkę to ogrodzenie betonowe w postaci muru oporowego (ściany oporowej), wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wiąże się to oczywiście z koniecznością przygotowania odpowiedniego projektu ogrodzenia działki, wystąpieniem z wnioskiem do właściwego urzędu itd.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W Prawie budowlanym i powiązanych z nim przepisami nie znajdziemy wytycznych na temat, tego, z jakich materiałów możemy budować ogrodzenia działek. W praktyce oczywiście najczęściej wybieramy ogrodzenia metalowe — proste płoty, bardziej wymyślne kute konstrukcje lub coraz popularniejsze ogrodzenia panelowe. Jak mówią nam przedstawiciele Biura Obsługi spółki INLAND BIMO PROPERTY, w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy informację, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W Rozporządzeniu jest mowa o tym, że na ogrodzeniach działek na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie można umieszczać ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, czy popularnego kiedyś tłuczonego szkła oraz jakichkolwiek podobnych wyrobów lub materiałów, które mogą być dla nas niebezpieczne.

Wytyczne gminy w zakresie zabudowy i grodzenia terenu

Wszystko, co napisaliśmy do tej pory, to oczywiście potwierdzone informacje. Musimy przy tym dodać, że wybierając ogrodzenie naszej działki, musimy być zapoznani z wytycznymi gminy w zakresie zabudowy i grodzenia terenu. Dodajemy to na koniec, ponieważ większość osób już przed zakupem działki budowlanej pod budowę domu lub innej nieruchomości dobrze o tym wie. Kupując działkę mamy już zwykle koncept, a przynajmniej wstępną wizję naszego domu, firmy, czy innego obiektu i sprawdzamy, czy na przykład gmina nie nakazuje innej estetyki, użycia innych materiałów itd.

śr. ocena 0 / głosów 0