Odbiór mieszkania od dewelopera krok po kroku

Zdecydowaliśmy się kupić mieszkanie, wybraliśmy dewelopera i lokal z jego zasobów, jesteśmy już na finiszu i szykujemy się do jego odbioru. To bardzo istotny moment, bo sprawdzać będziemy stan faktyczny z kwestiami zawartymi w umowie deweloperskiej. Jak taki odbiór wygląda krok po kroku? Zobaczcie nasz poradnik – zapraszamy do lektury.

Odbiór techniczny lokalu to element realizacji umowy deweloperskiej podpisanej w celu sprzedaży/kupna danego mieszkania. Ma on na celu sprawdzenie jakości wykonania oraz stanu technicznego obiektu sprzedaży i wykazanie (lub nie) jego zgodności z zapisami umowy  przed właściwym przekazaniem praw do obiektu nowemu właścicielowi. Spytaliśmy eksperta firmy deweloperskiej EKOBUD o to, jak formalnie powinien przedstawiać się odbiór mieszkania.

– W myśl art. 27  tzw. ustawy deweloperskiej, czyli Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377), odbiór lokalu może nastąpić raz, po podpisaniu umowy deweloperskiej. Jeżeli na tym etapie stwierdzono wady techniczne w realizacji inwestycji, deweloper powinien w ciągu 14 dni odnieść się do nich (są zawarte w protokole pokontrolnym) i następnie usunąć je w ciągu 30 dni. Dopiero po usunięciu wszelkich wad i usterek powinno nastąpić techniczne odebranie mieszkania – informuje ekspert.

Niekiedy zdarza się jednak, że nim nastąpi formalny odbiór techniczny, lokatorzy przystępują już do prac wykończeniowych w lokalu. Tu także mówimy o swego rodzaju odbiorze mieszkania; dobrze więc, jeśli klauzula o takiej czynności również jest zawarta w umowie. W momencie przekazania lokalu do urządzania najlepiej jest zrobić zestawienie usterek, by uniknąć później nieporozumień przy odbiorze właściwym.

Co podlega sprawdzeniu?

Odbiór techniczny nowych mieszkań na sprzedaż w praktyce oznacza sprawdzenie, czy mieszkanie zostało wybudowane w zgodzie z przedstawionym klientowi projektem, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną, czy w mieszkaniu są zawarte w umowie, a niezbędne instalacje, media, urządzenia i jaki jest ich stan techniczny, wreszcie czy zainstalowane elementy wyposażenia spełniają określone standardy, wypełniają wymagane normy itp. W sytuacji, gdy deweloper nie dopilnował jakichś prac i odnaleźliśmy uchybienia, zgłaszamy je właśnie w momencie odbioru po to, by od firmy otrzymać produkt bez wad.

Poszczególne kroki sprawdzającego

A co konkretnie powinno ulec sprawdzeniu podczas odbioru mieszkania? Jak dobrze przeprowadzić taki odbiór? Najbezpieczniej jest w takiej sytuacji wspomóc się wiedzą i doświadczeniem wynajętego inspektora lub technika budowlanego. On właśnie sprawdzi stan naszego przyszłego lokalu. Zwróci uwagę m.in. na to, czy:

  • powierzchnia odbieranego mieszkania zgodna jest z powierzchnią deklarowaną w planach architektonicznych i zapisami umów,
  • podłogi są wypoziomowane właściwie, ściany trzymają pion, czy zachowane są kąty proste między łączeniami,
  • tynki i posadzki położone są właściwie – bez zgrubień, pęknięć, zapadnięć, śladów wilgoci, zacieków itp. usterek oraz czy zastosowano materiały zgodne ze specyfikacją,
  • punkty odbioru mediów zlokalizowane są właściwie (zgodnie z projektem/umową) i czy zachowują sprawność techniczną,
  • system wentylacji pomieszczeń zapewnia odpowiedni ciąg i ogólnie działa sprawnie,
  • drzwi i okna działają poprawnie, są zainstalowane zgodnie ze sztuką, otwierają się na właściwą stronę, pracują cicho i lekko, czy nie noszą śladów uszkodzeń,
  • zgadzają się parametry i wykonanie innych wyszczególnionych w umowie elementów oferty: komórki lokatorskiej, garażu, balkonu itp.

Weryfikacja nowego mieszkania zakończona zostaje podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, który stwierdza odbiór lokalu lub wskazuje ewentualne usterki i obliguje dewelopera do podjęcia działań naprawczych. Protokół zawierać będzie oświadczenie i numer decyzji na użytkowanie budynku, przedmiot protokołu (dane mieszkanie), szczególne informacje dotyczące stanu lokalu (uwagi, zastrzeżenia), stan techniczny poszczególnych instalacji, urządzeń i wyposażenia etc. W tej chwili następuje też przejęcie przez kupującego części dodatkowych lokalu – garażu, piwnicy itd. i utrzymanie ich oraz części wspólnych budynku. Na koniec odbiera się wszystkie klucze, piloty oraz spisuje się stan liczników. Mieszkanie jest przekazane, a jeśli pojawią się ewentualne wady ukryte – lokal ustawowo objęty jest pięcioletnią rękojmią, na mocy której ujawnione wady lokalu można zgłaszać deweloperowi do naprawy. Mieszkanie jest również objęte gwarancją, która ma swoje skutki prawne.

śr. ocena 5 / głosów 5