Na czy polega program „Czyste Powietrze”?

Jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia, a głównym winowajcą takiego stanu rzeczy są stare, mało wydajne urządzenia grzewcze na paliwa stałe. Rozmaite programy finansowania inwestycji w nowe, ekologiczne urządzenia grzewcze i energetyczne mają skłaniać Polaków do pozbycia się nieefektywnych kotłów. Najbardziej rozpoznawalnym z nich jest rządowy program „Czyste Powietrze”.

Panele solarne

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Ideę programu „Czyste Powietrze” najlepiej oddaje cel sformułowany przez organizatorów, czyli poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jak wynika z powyższego, beneficjentami programu mogą być właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych, a pieniądze należy przeznaczyć na wymianę starych źródeł ciepła na urządzenia, które spełniają najwyższe normy środowiskowe. Poprawie efektywności energetycznej budynków sprzyja również docieplenie ścian i stropów oraz montaż OZE, a więc np. pomp ciepła, rekuperatorów i instalacji fotowoltaicznych, na które też można otrzymać dodatkowe środki. Pełna kwota dofinansowania inwestycji w termomodernizację domu z programu może sięgać nawet 37000 zł. Budżet programu „Czyste Powietrze” wynosi 103 mld zł, a nabór wniosków o dotację zakończy się w 2027 roku.

Finansowanie fotowoltaiki z programu „Czyste Powietrze”

Inwestorzy, którzy planują montaż fotowoltaiki, mogą uzyskać wsparcie z jednego z dwóch programów – „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”. Trzeba pamiętać, że dotacji z obu programów nie można łączyć. Aby skorzystać z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną z programu „Czyste Powietrze”, w ramach termomodernizacji budynku trzeba jednocześnie wymienić nieefektywne źródła ciepła (np. stary kocioł węglowy) na nowe źródło kupione w ramach programu (np. pompę ciepła, kocioł na pellet).

Instalacje finansowane z programu muszą być wykonane z elementów nowych (nie starszych niż 2 lata), a ich moc musi mieścić się w zakresie od 2 do 10 kW; mamy więc do czynienia z tzw. mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, które buduje np. firma Green House Systems. Bez względu na to, z którego poziomu dofinansowania korzysta beneficjent programu, maksymalna kwota dotacji na instalację fotowoltaiczną wynosi 5000 zł, a maksymalna intensywność dofinansowania – 50%. Dotacje przyznawane są wyłącznie na instalacje budowane od podstaw i nie przysługują na rozbudowę istniejących systemów fotowoltaiki.

śr. ocena 0 / głosów 0