Mieszkania własnościowe. Czym się charakteryzują?

W obecnych czasach coraz więcej osób chce mieć mieszkanie na własność. Posiadanie takiego mieszkania świadczy o dobrobycie właściciela. Większość z nas kupuje mieszkania własnościowe, które często mylone są z własnością. Mieszkanie takie jest własnością osoby, która je kupiła, ale budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej, stąd nazwa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Czym dokładnie charakteryzują się mieszkania własnościowe?

Czym jest mieszkanie własnościowe?

Mieszkanie własnościowe, często nazywane hipotecznym – to lokal, do którego mamy spółdzielcze prawo własnościowe, tj. ograniczone prawo rzeczowe, które oznacza, że mamy prawo do lokalu na cudzej nieruchomości. Właścicielem budynku, w którym znajduje się nasze mieszkanie jest spółdzielnia. Mieszkanie własnościowe, co do zasady można przekształcić na lokal usługowy, jednak w wielu przypadkach należy zapytać spółdzielnię o zgodę. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala nam wyodrębnić własność lokalu pod warunkiem, że stan prawny gruntu, na której stoi budynek jest uregulowany.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to najbardziej popularna i bezpieczna forma własności. Jest to prawo podlegające dziedziczeniu na zasadach ogólnych oraz zbywalne, co oznacza, że właściciel może mieszkanie wynająć, sprzedać, oddać w bezpłatne użytkowanie czy obciążyć hipoteką. Mieszkanie własnościowe możemy zapisać w testamencie, ale również możemy je utracić w drodze egzekucji. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni. Jeżeli posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, możemy założyć księgę wieczystą, chyba, że kupujemy mieszkanie własnościowe, które już ją posiada. Założenie księgi wieczystej nie jest konieczne, o ile nie planujemy zaciągnąć kredytu. W księdze wieczystej zawarte są informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości, o ograniczonych prawach rzeczowych czy wpisy dotyczące hipoteki.

Czym zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa?

Każda spółdzielnia mieszkaniowa powinna działać na podstawie ustawy o  prawie spółdzielczym i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia sprawuje pieczę nad lokalami i zaspokaja najważniejsze potrzeby każdego mieszkańca– dowiadujemy się w rozmowie ze Spółdzielnią ZODIAK z Rzeszowa.

Spółdzielnia ma obowiązek zapewnić mieszkańcom sprawne instalacje wodne, elektryczne i gazowe oraz ma za zadanie kontrolować koszty remontów odbywających się na terenie budynków spółdzielni, prowadzić ewidencje kosztów i przychodów, informować mieszkańców o opłatach za czynsz, rachunki lub inne dodatkowe opłaty na remonty.

śr. ocena 5 / głosów 5