Z jakich materiałów wykonuje się izolacje przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków i innych elementów architektonicznych oraz instalacyjnych to warunek ich dopuszczenia do użytku. Aby nie dopuścić do powstania i rozprzestrzeniania się ognia, stosowane są różnego rodzaju izolacje przeciwpożarowe. Gdzie się ich używa i z jakich materiałów są wykonywane? Dowiedz się więcej o izolacjach przeciwpożarowych.

Z jakich materiałów wykonuje się izolacje przeciwpożarowe

Jak działają i z czego powstają izolacje przeciwpożarowe kanałów wentylacyjnych?

Instalacje i rury, które przecinają budynki, stanowią szczególne zagrożenie pożarowe, zwłaszcza wtedy, gdy są wykonane z materiałów topliwych (tworzywa sztuczne) albo szybko nagrzewających się (metale). Takie instalacje mogą stać się drogą, którą ogień rozprzestrzeni się po budynku. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie orurowania i kanały były chronione przed działaniem ognia i nie poddawały się mu. Nie inaczej jest z układem wentylacji.

Szerokie, niosące powietrze kanały wentylacyjne to szczególne zagrożenie pożarowe – mówi znawca z firmy IzoSerwis. – Na bezpieczeństwo wpływają tu takie czynniki, jak: materiały, z których zrobiony jest kanał, jakość montażu, szczelność oraz jakość izolacji przeciwpożarowej. Ta może być wykonana np. z wełny mineralnej, choć to rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, bo warstwa musi być dość gruba, aby skutecznie chronić przed ogniem. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie klapy odcinającej na końcu przewodu w ścianie oddzielającej strefy pożarowe.

Izolacja przeciwpożarowa przegród budowlanych

Na bezpieczeństwo przeciwpożarowe wpływ mają także przegrody budowlane, czyli ściany i ścianki dzielące budynek na pomieszczenia i strefy. Ściany mogą w różnym stopniu zatrzymywać ogień i izolować dym, opóźniając rozprzestrzenianie się pożaru. Jest to tzw. bierna lub pasywna ochrona przeciwpożarowa.

Odporność ogniową wyraża się w liczbie minut, które muszą upłynąć, aby ogień wywarł wpływ na przegrodę budowlaną. Zastosowanie odpowiednich materiałów przeciwpożarowych może ten czas wydłużyć, a tym samym zwiększyć szansę osób przebywających w budynku na jego bezpieczne opuszczenie. Trzeba pamiętać jednak, że odporność ogniową mierzymy nie dla pojedynczej płyty, lecz dla całego układu, czyli np. dla całej ściany, uwzględniając wszystkie jej elementy.

W miejscach szczególnie wymagających przegrody budowlane można dodatkowo izolować, zwiększając ich odporność ogniową. Służą do tego różnego rodzaju okładziny, obudowy lub natryski. Jako materiały do izolacji przeciwpożarowej ścian działowych stosuje się wełnę szklaną i kamienną.