Jak wybrać rozdzielnicę elektryczną do domu jednorodzinnego?

Wszystkie obwody elektryczne zbiegają się w naszych domach w jednym miejscu – rozdzielnicy, inaczej tablicy rozdzielczej, potocznie nazywanej skrzynką elektryczną. W rozdzielnicy są  zamontowane elementy zabezpieczające przed przeciążeniem instalacji, czyli na przykład wyłączniki różnicowoprądowe lub nadmiarowoprądowe. Rozdzielnica powinna mieć na tyle duży zapas, by za jakiś czas możliwe było zamontowanie dodatkowych elementów bez konieczności wymiany tablicy. Nie może być zbyt mała, a poszczególne elementy powinny znajdować się we właściwej odległości, ponieważ cały osprzęt w rozdzielnicy się nagrzewa. Tablicę rozdzielczą montujemy w pobliżu wejścia do domu, w takim miejscu, by dostęp do niej był łatwy i wygodny, jeśli konieczne będzie wyłączenie napięcia. Wszelkie elementy instalacji elektrycznej w naszym domu muszą być dobrane zgodnie z projektem, który powinien wyraźnie wskazywać również poszczególne elementy rozdzielnicy. Co zawiera rozdzielnica elektryczna?

prąd

Wyłączniki w rozdzielnicach elektrycznych

W rozdzielnicach elektrycznych zawsze powinny znaleźć się dwa rodzaje wyłączników. Wyłączniki nadmiarowoprądowe, często nazywane też nadprądowymi – są odpowiedzialne za zabezpieczenie obwodów elektrycznych przed konsekwencjami przepływu prądów przeciążeniowych i zwarciowych. Należy zadbać o to, aby każdy obwód gniazdowy czy oświetleniowy posiadał osobne zabezpieczenie. W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się wyłączniki nadmiarowoprądowe klasy podstawowej, oznaczane literą B. Wyłączniki różnicowoprądowe – potocznie nazywane różnicówkami, mają za zadanie chronić nas przed porażeniem prądem elektrycznym. Kiedy pojawi się napięcie (tzw. przebicie) na obudowie jakiegokolwiek urządzenia, różnicówka bardzo szybko odłączy zasilanie właściwego obwodu, a czasem nawet całą instalację, jeśli zdecydujemy się na jeden taki wyłącznik dla całego domu, czyli wszystkich obwodów.

Nie jest to jednak korzystne rozwiązanie, lepiej założyć kilka różnicówek, choć prawo budowlane wymaga tylko jednej – dowiadujemy się w sklepie elektryczny.pl firmy ELMAX-HURT z Tychów.

Rozłączniki izolacyjne i ochronniki przeciwprzepięciowe

Rozłącznik izolacyjny to po prostu wyłącznik główny, który pozwala nam odłączyć całą instalację domową lub wybrany obwód z napięcia, na przykład jeśli konieczne są prace przy instalacji elektrycznej. Ochronniki przeciwprzepięciowe w rozdzielnicy mają za zadanie chronić instalację elektryczną w domu oraz wszystkie podłączone do niej urządzenia przed spaleniem, jeśli pojawi się nadmierna wartość napięcia wskutek uderzenia pioruna – ochronniki, ograniczniki przepięć obniżają wartość napięcia.

Na koniec warto dodać, że w rozdzielni można umieścić także centralkę videodomofonową (czy tylko domofonową) z osobnym zabezpieczeniem.

śr. ocena 5 / głosów 1