Jak uzyskać rękojmię za wady nieruchomości deweloperskiej?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa rękojmia jest to ustawowa odpowiedzialność dewelopera za wady sprzedanej nieruchomości. Obejmuje ona wady fizyczne i doskonałym przekładem mogą być braki ważnych elementów lub izolacji oddanej nieruchomości. W takiej sytuacji nabywca ma prawo wystąpić z roszczeniem o usunięcie tych wad – wystarczy wysłać list polecony. Jeżeli to nie poskutkuje, to wtedy konieczna może okazać się ścieżka sądowa.

wady nieruchomości deweloperskiej

Zgodnie z przepisami polskiego prawa rękojmia jest to ustawowa odpowiedzialność dewelopera za wady sprzedanej nieruchomości. Obejmuje ona wady fizyczne i doskonałym przekładem mogą być braki ważnych elementów lub izolacji oddanej nieruchomości. W takiej sytuacji nabywca ma prawo wystąpić z roszczeniem o usunięcie tych wad – wystarczy wysłać list polecony. Jeżeli to nie poskutkuje, to wtedy konieczna może okazać się ścieżka sądowa.

Dochodzenie swoich praw z tytułu rękojmi nieruchomości

Analizując zagadnienie rękojmi nieruchomości, konieczne jest przyjrzenie się pewnym okresom czasowym. W myśl polskich przepisów, jeżeli wada fizyczna w nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, to mamy prawo dochodzić swojej roszczeń z tego tytułu. Po upływie tego czasu nabywca traci możliwość dochodzenia roszczeń. Aby lepiej zrozumieć zagadnienie związane z wadą fizyczną nieruchomości, odbyliśmy rozmowę z przedstawicielem spółki Kompensata Sp. z o.o., który powiedział nam: — Moment odbioru mieszkania i dokonywanie oględzin powinny zostać potraktowane przez kupujących bardzo szczególnie. Przy dokonywaniu takiego odbioru zawsze sporządzany jest protokół, w którym zapisuje się wszelkie uwagi oraz porównuje stan faktyczny z ustaleniami z umowy deweloperskiej. Warto na takim spotkaniu być z osobą trzecią (specjalistą), gdyż emocje mogą doprowadzić do tego, że przeoczymy istotne aspekty i narazimy się na konieczność dochodzenia roszczeń już w momencie, kiedy wprowadzimy się do mieszkania, co nie jest komfortowe.

Jak wyglądają terminy po zgłoszeniu roszczenia?

Roszczenie o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku i liczone jest od dnia stwierdzenia wady. Równolegle kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna z uwagi na niespełnienie warunków umowy lub też domagać się obniżenia ceny z powodu wykrytej wady. Warto podkreślić, że prawo w tym aspekcie jest po stronie konsumentów, ponieważ bieg terminu przedawnienia nie skończy się szybciej, niż przed upływem pięciu lat od momentu jej wydania.

Jakiego rodzaju usterki kwalifikują się do złożenia roszczenia z tytułu rękojmi?

Naczelną zasadą i jednocześnie podstawą do złożenia roszczenia jest stwierdzenie niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Oznacza to, że kupujący może zgłosić usterki, które widać gołym okiem, ale również takie, które deweloper zataił celowo. Przyjmuje się, że nieruchomość  ma wadę wtedy, kiedy:

  • nie są spełnione wszystkie punkty określone w umowie z deweloperem,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca (deweloper) zapewnił kupującego np. na etapie pokazywania próbek lub też wzorów,
  • jest oddane w stanie, który nie nadaje się do zamieszkania,
  • zostało kupującemu wydane w stanie niezupełnym.

Z uwagi na fakt, że mieszkania często kupuje się na kredyt, to warto zadbać o to, aby ich stan faktyczny był zgodny z umową i aby nie okazało się, że wymarzone cztery kąty będą źródłem problemów i stresu, a nie obiecywanego spokoju.

śr. ocena 0 / głosów 0