Jak przygotować grunt pod fundamenty?

Stawianie fundamentów to pierwszy etap budowy domu. Zanim jednak będziemy mogli zlecić zrobienie wykopów, powinniśmy upewnić się, że grunt na naszej działce jest odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia takiej operacji.

fundamenty

Etap pierwszy przygotowania – rozpoznanie geologiczne

Ziemia nie jest jednolitą masą – nawet sąsiadujące ze sobą działki mogą różnić się od siebie ze względu na strukturę gruntu, jego wytrzymałość i poziom wód gruntowych. Wszystkie te czynniki mają niebagatelne znaczenie dla planowanych prac budowlanych i mogą zaważyć na tym, czy fundamenty będą w stanie utrzymać nasz dom. Dlatego koniecznie jest przeprowadzenie rozpoznania geologicznego. Dzięki niemu poznanym właściwości ziemi na naszej działce. Firma przeprowadzająca badanie gruntu powinna przygotować dokumentację, w której znajdą się takie informacje jak przekroje geotechniczne odwiertów, poziomy wód gruntowych, a także ogólne wnioski i wytyczne na temat przeprowadzania wykopów pod fundamenty.

Etap drugi – wyrównanie terenu

O ile cała nasza działka nie została w całości zrównana przez rozpoczęciem budowy, konieczne będzie przeprowadzenie niwelacji terenu na obszarze, na którym ma wkrótce stanąć dom. Zacząć należy od dokładnego usunięcia warstwy organicznej ziemi, zwanej również próchnicą lub humusem – powinna ona zostać usunięta nie tylko wzdłuż linii planowanych fundamentów, ale również z całej powierzchni między nimi. Jest to konieczne, gdyż pozostawienie roślinności w tym obszarze może prowadzić do zagrzybienia i niszczenia fundamentów, a w efekcie szybkie osiadanie budynku. Po usunięciu humusu obszar budowy jest wyrównywany przy użyciu sprzętu ciężkiego

Etap trzeci – wyznaczanie i budowa fundamentów

Po zakończeniu przygotowań konieczne jest wyznaczenie linii, wzdłuż których wykopane zostaną fundamenty. Zadanie to wykonuje geodeta, posługując się palikami z przywiązanymi do nich drutami lub sznurkami. Wykopy przeprowadzane są głównie przy użyciu ciężkiego sprzętu, ręcznie wykonuje się jedynie pogłębienia fundamentów. Możliwe jest wykonanie wykopów pod fundamenty w całości ręcznie, wiąże się to jednak ze znacznie wydłużonym czasem prac oraz koniecznością zaangażowania w nie znacznie więcej osób.

Przygotowanie gruntu pod fundamenty jest zadaniem, którego podejmują się przedsiębiorstwa budowlanego, takie jak firma Bauwit, od 20 lat specjalizująca się w pracach budowlanych, wykończeniowych i remontowych.