Jak działają i do czego służą równiarki?

Przy pracach związanych z budową i remontami dróg wykorzystywanych jest wiele maszyn. O ile niemal każdy wie, jak wyglądają i do czego służą walec drogowy, koparka czy spycharka, tak nie każdy zdaje sobie sprawę, że przy robotach ziemnych używa się też równiarek. Do czego można wykorzystać równiarki? Jakie są ich rodzaje? Jaka jest zasada ich działania? Na wszystkie te pytania odpowiada poniższy artykuł.

równiarki

Uniwersalne maszyny do robót ziemnych

Równiarki to maszyny używane na ostatnich etapach robót ziemnych. Stosuje się je do końcowego wyrównania nawierzchni przygotowanej uprzednio przez ciężki sprzęt, taki jak buldożery czy zgarniaki. Wykorzystywane są do profilowania podłoży, zarówno pod nawierzchnię dróg, jak i lotnisk, rowów czy poboczy. Za ich pomocą można nadać pożądany kształt budowlom ziemnym: nasypom, wałom i wykopom ­– tłumaczy pracownik firmy Bellator, która zajmuje się wynajmem i sprzedażą używanych maszyn drogowych i budowlanych, w tym równiarek. To jednak niejedyne ich zastosowania, gdyż równiarki to maszyny niezwykle uniwersalne. Mogą posłużyć do transportowania zalegających materiałów w górnictwie czy recyklingu, a w niektórych częściach świata stanowią wyposażenie rancz, dużych gospodarstw rolnych czy plantacji, gdzie używa się ich, zamiast buldożerów, do wykonywania polnych dróg.

Podział równiarek

Równiarki można podzielić pod wieloma względami. Pierwszym jest konstrukcja ramy. Wyróżnia się równiarki samobieżne – dawniej dwuosiowe, a obecnie trzyosiowe, z dwiema osiami tylnymi – oraz równiarki ciągnione: kiedyś przez konie, a dziś przez ciągniki. Równiarki mogą posiadać napęd i sterowanie mechaniczne bądź hydrauliczne. Ze względu na rozwiązanie mechanizmu skrętu można je zaś podzielić na modele z:

  • tylko przednią osią skrętną,
  • przednią i tylną/tylnymi osiami skrętnymi,
  • przednią osią skrętną z przegubową ramą.

Równiarki dostępne są w szerokim zakresie mas operacyjnych. Najmniejsze modele ważą zaledwie kilka ton, typowa równiarka samobieżna osiąga masę 20-30 ton, ale niektórzy producenci oferują maszyny przekraczające nawet 70 ton.

Sposób działania równiarki

Najpopularniejszymi produkowanymi obecnie równiarkami są modele o konstrukcji ramowej z łamaną ramą skrętną. Ich dwoma zasadniczymi elementami są zrywak oraz lemiesz. Zrywak umiejscowiony jest za osią z tyłu urządzenia. Służy do spulchniania nawierzchni. Lemiesz, znajdujący się pod ramą łączącą oś przednią z zespołem napędowym i kabiną operatora, jest zaś najważniejszym narzędziem równiarki. Za jego pomocą możliwe jest zgarnianie warstwy gruntu oraz usuwanie materiału na boki. Do usprawnienia pracy z wykorzystaniem równiarki można wykorzystać system niwelacji – 2D lub 3D – który pozwala osiągnąć niezwykle wysoką precyzję pracy, niemożliwą do uzyskania za pomocą konwencjonalnych rozwiązań. Dzięki wyposażeniu równiarki w system niwelacji operator może uniknąć błędów oraz mieć kontrolę nad zużyciem materiałów, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy.

śr. ocena 5 / głosów 1