Hydroizolacja domu. Podstawowe informacje

Wśród wszystkich czynników naturalnych, które mogą wpływać ujemnie na trwałość konstrukcji budowlanych, wilgoć jest zdecydowanie najważniejszym. Oddziaływanie wody czy samej pary wodnej przez dłuższy czas prowadzi nieuchronnie do osłabienia i niszczenia większości nawet najtrwalszych materiałów, w tym kamienia, betonu i stali. Właśnie dlatego podczas wznoszenia budynków konieczne jest stosowanie właściwie dobranych hydroizolacji.

Hydroizolacja domu

Hydroizolacja to, mówiąc najprościej, izolacja wodochronna. Rozmaite materiały hydroizolacyjne wykorzystywane są w budownictwie do tworzenia zabezpieczeń elementów budowli przed destrukcyjnym wpływem wilgoci i wody. Dobór odpowiednich rozwiązań uzależniony jest przede wszystkim od miejsca wykorzystania izolacji (fundamenty, tarasy, pomieszczenia mokre) oraz sposobu oddziaływania czynnika szkodliwego na dany element. Podstawowy podział hydroizolacji wyróżnia zabezpieczenia przeciwwodne, przeciwwilgociowe i parochronne – wyjaśnia nasz rozmówca z PSB Mrówka w Nasielsku.

Zabezpieczenia przeciwwodne fundamentów

Dla trwałości i bezpieczeństwa budynku szczególne znaczenie ma prawidłowe wykonanie hydroizolacji fundamentów, co odbywa się na jednym z początkowych etapów budowy domu. Ponieważ części konstrukcyjne budowli znajdujące się poniżej gruntu, są narażone na oddziaływanie wód gruntowych i opadowych, dobór hydroizolacji musi być dokonany na podstawie badania warunków hydrologicznych na danym terenie. Jeśli budynek ma być posadowiony poniżej zwierciadła wód gruntowych lub na obszarze, gdzie woda może zalegać w jego pobliżu i okresowo napierać na fundamenty pod ciśnieniem, konieczne będzie wykonanie ciężkiej hydroizolacji. Dla ochrony fundamentów przed oddziaływaniem wód opadowych stosuje się hydroizolacje średnie. Natomiast w przypadku domów posadowionych powyżej zwierciadła wód gruntowych i na gruntach dobrze przepuszczalnych, gdzie wody opadowe będą odprowadzane w sposób naturalny bardzo szybko, stosuje się hydroizolacje lekkie.

Materiały hydroizolacyjne

Również wśród materiałów hydroizolacyjnych możemy wskazać na kilka różnych podziałów. Klasyfikacja zbudowana w oparciu o rodzaj materiału wymienia hydroizolacje bitumiczne, mineralne i z tworzyw sztucznych; ze względu na sposób zabezpieczenia możemy wyróżnić hydroizolacje rolowe (np. folie, papy, membrany), hydroizolacje z materiałów bezszwowych (folie w płynie, zaprawy, masy) oraz uszczelnienia i dylatacje (kity, taśmy itp.). Chociaż wszystkie z wymienionych materiałów umożliwiają stworzenie szczelnej, jednolitej izolacji przeciwwilgociowej, jej skuteczność uzależniona jest od właściwego zastosowania. Istotne jest zarówno dopasowanie technologii do wymogów w danym miejscu, jak i prawidłowe wykonanie zabezpieczeń.

Duża różnorodność dostępnych materiałów z jednej strony pozwala więc znaleźć produkt odpowiedni do każdego zastosowania, z drugiej jednak — osobie niedoświadczonej może przysporzyć trudności w wyborze. Jeśli dokonujesz zakupów na potrzeby budowy własnego domu bez pomocy fachowca, koniecznie skorzystaj z porady specjalisty zatrudnionego w składzie budowlanym.

śr. ocena 5 / głosów 1