Gdzie jest zamontowana skrzynka odgromowa?

Gdzie jest zamontowana skrzynka odgromowa? Instalacja odgromowa, która musi być położona przy każdym budynku, ma za zadanie chronić przed działaniem warunków atmosferycznych. Przede wszystkim zabezpiecza przed uderzeniami pioruna oraz odprowadza jego energię bezpiecznie do ziemi. I dlatego niezwykle istotne jest poprawne zaprojektowanie i położenie instalacji na przykład na podłożach betonowych oraz ochrona przed działaniem wód […]

Gdzie jest zamontowana skrzynka odgromowa?

Instalacja odgromowa, która musi być położona przy każdym budynku, ma za zadanie chronić przed działaniem warunków atmosferycznych. Przede wszystkim zabezpiecza przed uderzeniami pioruna oraz odprowadza jego energię bezpiecznie do ziemi. I dlatego niezwykle istotne jest poprawne zaprojektowanie i położenie instalacji na przykład na podłożach betonowych oraz ochrona przed działaniem wód powierzchniowych.

Do czego służy skrzynka odgromowa Elektro Plast?

Najczęściej o instalacji odgromowej myślimy w czasie burzy. Pioruny są niezwykle groźne. Powstają w wyniku elektrycznego wyładowania i mają ogromną siłę niszczącą. Pioruny poszukują najkrótszej drogi do gruntu i zdarza się, że na ich trasie znajdzie się na przykład budynek, w który uderzają. Skutki mogą być bardzo groźne. I dlatego niezbędna jest skrzynka odgromowa, która jest elementem większej instalacji. W ten sposób chroni się dobytek i ludzkie życie. Według prawa budowlanego instalację odgromową należy montować w budynkach wyższych niż 5 m i o powierzchni co najmniej 5 m lub w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych. Dotyczy to również każdego obiektu użyteczności publicznej. Warto jednak skrzynkę odgromową i piorunochrony zakładać w każdym budynku.

Na instalację odgromową składają się przede wszystkim metalowe przewody, które instalowane są na dachu. Niezbędna jest również skrzynka przeznaczona do tego, by je łączyć tuż nad ziemią. Ma ona zabezpieczającą obudowę, a wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawia, że w każdych warunkach zabezpiecza złącze przed działaniem czynników atmosferycznych. Skrzynka odgromowa, jak i cała instalacja, musi spełniać surowe parametry techniczne. Często podlegają one także kontroli ubezpieczycieli i oczywiście służb.

Jak się zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych?

Skrzynka ziemna odgromowa pozwala bezpiecznie odprowadzić do ziemi energię przekazywaną przez piorun. Niezmiennie oczywiście ważne są dane techniczne zgodne z normą. Instalacja odgromowa składa się ze zwodów poziomych i pionowych. Je montuje się na dachu. To wyroby najwyższej jakości, które są produkowane najczęściej z drutu ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, stopu aluminium ALMgSI i miedzi. W ten sposób tworzy się siatkę zwodów. D prawidłowego działania instalacji niezbędne są także przewody doprowadzające. Montuje się je na samym budynku, na linii rynny oraz pod elewacją w specjalnych rurach odgromowych z odpornością na przebicia elektryczne. Najlepiej montować je w skrzynkach naziemnych odgromowych. Mają one możliwość zamocowania przewodów zabezpieczających. Poza tym chroni się dostępu do wnętrza obudowy piaskiem. W ten sposób uzyskuje się wysoki stopień ochrony.

śr. ocena 0 / głosów 0