Czy montaż biologicznej oczyszczalni ścieków wymaga specjalnych pozwoleń?

Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków zazwyczaj nie jest skomplikowany – z pomocą specjalistów można przeprowadzić go sprawnie i szybko. Urządzenia tego typu sprawdzą się nawet na działkach o ograniczonej powierzchni, które cechują się niesprzyjającymi warunkami gruntowymi. Wiele osób, które zastanawiają się nad inwestycją, może mieć jednak wątpliwości co do pozwoleń, które należy uzyskać przed montażem. Wyjaśniamy wszystko w poniższym wpisie!

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków do 7,50 m3 na dobę

Choć przepisy prawne wyraźnie i restrykcyjnie regulują wymogi dotyczące biologicznych oczyszczalni ścieków, na sam montaż urządzenia nie trzeba mieć pozwolenia. Konieczne jest jednak, aby jego przepustowość nie przekraczała 7,50 m3 na dobę. Nie jest wymagane także uzyskanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Fakt, że procedury formalne ograniczone są do minimum, znacząco przyspiesza czas montażu biologicznej oczyszczalni ścieków, co podczas przeprowadzania prac budowlanych ma kluczowe znaczenie.

Jakie formalności są wymagane?

Choć uzyskanie pozwolenia na budowę biologicznej oczyszczalni nie jest konieczne, należy zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności związanych z jej montażem. Jeżeli decydujesz się na instalację urządzenia na etapie budowy domu, wystarczy, że dopiszesz je do projektu budowlanego. Podczas gdy montujesz je na zabudowanej działce, musisz złożyć zgłoszenie budowlane. Organem, do którego powinieneś dostarczyć dokument, jest wydział Architektury i Budownictwa Twojego Starostwa Powiatowego. Pamiętaj, że należy zrobić to najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Do zgłoszenia muszą zostać dołączone: oświadczenie potwierdzające własność działki budowlanej, dokumentacja techniczna oczyszczalni, druk zgłoszenia budowy oraz mapka geodezyjna.

Podczas montażu biologicznej oczyszczalni ścieków niezwykle ważne jest zachowanie niezbędnych odległości od innych elementów infrastruktury na działce. Jak mówi ekspert z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie, producenta biologicznych oczyszczalni ścieków:

Odległości dotyczące budowy biologicznej oczyszczalni określone są ściśle w przepisach prawa. Warto pamiętać także, że jeżeli któryś z jej elementów oddziałuje w jakikolwiek sposób na działkę sąsiada, konieczne jest uzyskanie jego pozwolenia.

Po zgłoszeniu niezbędnych wniosków powinieneś odczekać 3 tygodnie. Jeżeli po 21 dniach nie dostaniesz żadnej informacji, która oznaczałaby odmowę, możesz przystąpić do budowy biologicznej oczyszczalni. Warto skorzystać wówczas z pomocy fachowców, którzy precyzyjnie zamontują urządzenie, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi jego umiejscowienia.

śr. ocena 0 / głosów 0