Bakterie i ich rola w oczyszczaniu ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to wyjątkowo skuteczne rozwiązanie, jeśli nie mamy możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Ścieki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinny być odpowiednio oczyszczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska. Z procesem oczyszczania ścieków doskonale radzą sobie mikroorganizmy, czyli bakterie – jaka jest ich rola i jak przebiega ten proces?

bakterie oczyszczalnia sciekow

Biologiczne oczyszczalnie ścieków a bakterie

Biologiczna oczyszczalnia, jak sama nazwa wskazuje, oczyszcza ścieki przy pomocy różnych procesów biologicznych. Ścieki oczyszczone tą metodą mogą być z powodzeniem odprowadzane do studni czy cieków wodnych lub być ponownie wykorzystane i nie stanowią przy tym zagrożenia dla środowiska. Oczyszczanie przebiega dwuetapowo, w obrębie jednego zbiornika. Pierwszy etap to oczyszczanie tlenowe, natomiast drugi etap to oczyszczanie beztlenowe. Po przesianiu, usunięciu odpadów mineralnych i sedymentacji ścieków, czyli stabilizacji w zbiorniku, nieczystości poddawane są obróbce biologicznej, w której kluczową rolę odgrywają właśnie bakterie. Mikroorganizmy, po zetknięciu z zanieczyszczeniami organicznymi, ich utlenieniu oraz mineralizacji, usuwają większość z nich, po czym następuje osadzanie ostateczne, podczas którego reszta zanieczyszczeń tworzy osad na dnie zbiornika, a oczyszczone ścieki są wypuszczane z oczyszczalni. Dzięki procesom biologicznym, które zachodzą w oczyszczalni biologicznej z udziałem bakterii, woda wypływająca oczyszczalnię charakteryzuje się II klasą czystości.

Oczyszczanie ścieków – bakterie tlenowe i beztlenowe

Każdy etap oczyszczania ścieków wymaga odmiennych szczepów mikroorganizmów, w zależności od obecności tlenu lub jego braku. W pierwszym etapie główną rolę odgrywają aeroby, czyli bakterie tlenowe. Aeroby, wykorzystując tlen w postaci cząstkowej, przyswajają zanieczyszczenia organiczne i przekształcają je w takie związki jak woda, biomasa czy dwutlenek węgla. Bakterie tlenowe charakteryzują się wysoką wydajnością i poddaje się im ścieki o niższym stopniu zanieczyszczenia. W drugim etapie kluczowe są anaeroby, czyli bakterie beztlenowe. Procesy biologiczne zachodzące z ich udziałem, jak np. proces asymilacji zanieczyszczeń organicznych, nie wymagają obecności tlenu. Bakterie beztlenowe przekształcają wodę w metan, biomasę oraz dwutlenek węgla. Doskonale radzą sobie ze ściekami o wyższym stopniu zanieczyszczenia związkami organicznymi, jednak cechuje je niska wydajność, dlatego też oczyszczanie tlenowe i beztlenowe zawsze stosowane są wspólnie.

Dlaczego akurat bakterie wykorzystuje się do oczyszczania ścieków?

Istnieje blisko 30 000 gatunków bakterii o zróżnicowanych wymaganiach pokarmowych. Mają ogromną zdolność wykorzystywania jako pokarmu takich substancji chemicznych, które dla innych organizmów są nieprzyswajalne lub nawet toksyczne. Potrafią rozłożyć dowolne zanieczyszczenia, dlatego zaczęto ich używać w procesie oczyszczania ścieków

tłumaczy specjalista z firmy EKO-BIO. Zgromadzone w zbiorniku oczyszczalni tworzą wielogatunkowe ekosystemy o różnych aparatach enzymatycznych, co sprawia, że gama zanieczyszczeń, jakie są w stanie rozłożyć, jest bardzo szeroka. Te cząsteczki, których nie są w stanie pochłonąć, trawią poza swoim organizmem i tym samym przeprowadzają obróbkę wstępną. Ponadto różnorodność tych bakterii sprawia, że szybko adaptują się do ścieków, gdy nastąpi zmiana ich stężenia bądź składu, dlatego też oczyszczalnie biologiczne nie zawierają w swojej budowie skomplikowanej aparatury i nie trzeba szczególnych, technologicznych rozwiązań, aby ułatwić bakteriom bytowanie w zbiorniku.

śr. ocena 5 / głosów 3