Artykuły do pielęgnacji betonu

Beton to materiał wykorzystywany do tworzenia posadzek w wielu zakładach przemysłowych oraz elementach infrastruktury komunikacyjnej. Pomimo swojej naturalnej odporności na działanie szkodliwych czynników, wymaga on odpowiedniej pielęgnacji za pomocą określonych artykułów. Czym zabezpieczyć beton w danym budynku? Które środki sprawdzą się w konkretnych przypadkach?

beton

Dlaczego należy pielęgnować beton?

Beton jest bardzo wytrzymałym materiałem, ale z czasem może ulec zniszczeniu. Szczególnie narażona jest posadzka wykorzystywana w zakładach przemysłowych zajmujących się pracą ze żrącymi substancjami. Ich wnikanie w strukturę betonu może powodować jego uszkodzenie. Podobne działanie mają także promienie UV, których nie da się uniknąć w przypadku posadzek zlokalizowanych na zewnątrz budynku.

Środki do pielęgnacji betonu

Pielęgnacja betonu wymaga zastosowania określonych środków dostosowanych do potrzeb konkretnego budynku. Mogą to być zarówno specjalne powłoki, jak i preparaty gruntujące mające na celu wzmocnienie i wyrównanie nasiąkliwości posadzki.

Najczęściej wykorzystywane preparaty do pielęgnacji betonu:

  • polimerowy kontaktowy,
  • woskowy,
  • akrylowy,
  • gruntujący powierzchniowy,
  • gruntujący drobnocząsteczkowy,
  • farba ochronna,
  • hydrofobizator strukturalny,
  • hydrofobizator powierzchniowy.

Zastosowanie poszczególnych preparatów do pielęgnacji betonu zależy od wielu czynników. Każdy z dostępnych środków jest dobrze opisany, co ułatwia dostosowanie właściwego produktu do potrzeb konkretnej posadzki – tłumaczy specjalista z firmy Immerbau.

Zastosowanie konkretnych preparatów

Poszczególne środki do ochrony betonu różnią się od siebie pod względem właściwości i zastosowania. Hydrofobizatory redukują absorpcję wody przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na niskie temperatury. Z tego powodu są one wykorzystywane w infrastrukturze komunikacyjnej, energetyce i budownictwie.

Preparaty woskowe zwiększają odporność betonu na UV, jednocześnie ograniczając odparowywanie wody. Sprawdzają się one dobrze w podobnych branżach co hydrofobizatory.

Środki polimerowe wyrównują chłonność podłoża, dają czasową odporność na działanie promieni UV oraz ograniczają odparowywanie wilgoci z posadzki. Takie preparaty wykorzystuje się głównie w budownictwie.

Grunty mają za zadanie wyrównać chłonność podłoża, dlatego używa się ich głównie w  infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie. Takie chemikalia umożliwiają także podniesienie odporności betonu na mróz.

Farby ochronne hamują proces karbonatyzacji betonu, są odporne na działanie UV i alkalia z podłoża. Chronią również posadzkę przed wnikaniem szkodliwych substancji chemicznych, dlatego są preparatem bardzo często wykorzystywanym w zakładach przemysłowych.

śr. ocena 0 / głosów 0