Na czym polega ochrona obwodowa obiektów?

Ochrona obwodowa obiektu służy jak najwcześniejszemu wykrywaniu intruzów, usiłujących wtargnąć na chroniony teren – wczesne alarmowanie o zagrożeniu jest kluczowe dla podjęcia właściwych działań. Do budowy systemu ochrony obwodowej można wykorzystać rozmaite urządzenia wykrywcze. W poniższym tekście skupimy się dwóch, naszym zdaniem najskuteczniejszych rozwiązaniach.

strzeżone osiedle

Czujniki ochrony obwodowej obiektów

Systemy wczesnego wykrywania intruzów stosowane są najczęściej w ochronie obwodowej rozległych terenów. Czujniki używane w warunkach zewnętrznych narażone są na aktywację np. pod wpływem wiatru czy ruchu zwierząt. Dlatego dobrym sposobem na ograniczenie ryzyka powstawania fałszywych alarmów jest wykorzystanie czujników sensorycznych zakopywanych w ziemi. Za przykład może posłużyć czujnik ochrony obwodowej HF500R STEKOP. Czujnik zbudowany z dwóch kabli sensorycznych, zakopanych na granicy chronionego obszaru w odległości 0,9-2,0 m od siebie. Jego działanie polega na analizie odbicia fali elektromagnetycznej, emitowanej przez kabel nadawczy. Pojawienie się intruza w chronionej strefie jest wykrywane, dokładnie lokalizowane i sygnalizowane. Co ważne, czujniki zakopywane są niewidoczne, trudne do wykrycia za pomocą skanowania pasma radiowego i dzięki temu odporne na próby sabotażu.

Bariery mikrofalowe w ochronie obwodowej

Ze względu na łatwość montażu w ochronie obwodowej obiektów częściej stosowane są systemy naziemne, w tym właśnie bariery mikrofalowe (czujki bistatyczne). Barierę mikrofalową o przestrzennej strefie detekcji tworzą umieszczone naprzeciw siebie moduły: nadajnik (Tx) i odbiornik (Rx). Nadajnik emituje falę elektromagnetyczną o określonej częstotliwości, która odbierana jest przez odbiornik. Pojawienie się intruza w strefie detekcji wywołuje spadek poziomu sygnału docierającego do odbiornika, co sygnalizowane jest alarmem. Zasięg sygnału uzależniony jest od modelu czujników; przeznaczone do ochrony rozległych obiektów bariery BM200C mają zasięg aż 200 m. Pełen system mikrofalowej ochrony obwodowej wymaga użycia odpowiedniej liczby zestawów montowanych na zakładkę w celu eliminacji tzw. martwych pól.

Aby ograniczyć fałszywe alarmy z barier mikrofalowych, stosuje się ą rozmaite rozwiązania. Najprostszym z nich są obudowy chroniące przed czynnikami atmosferycznymi. Nowoczesne bariery są też zdolne do porównywania sygnałów z chronionej strefy z parametrami charakteryzującymi typowe wtargnięcie intruza, takimi jak kształt, wielkość i sposób poruszania się.

śr. ocena 0 / głosów 0